Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Kauppakadun saneeraus alkaa huhtikuussa

Kuopion kaupunki aloittaa Kauppakadun katurakenteiden saneerauksen välillä Vuorikatu – Maaherrankatu. Kadun saneeraustyöt aloitetaan viikolla 15 ja töiden alustava arvioitu valmistumisajankohta on loppusyksyllä 2018.

Työt aloitetaan Vuorikadun ja Kauppakadun risteyksestä sekä Snellmaninpuistosta, jossa Kauppakadun varteen sijoittuvia puita kaadetaan viikolla 17. Kauppakadun ja Vuorikadun liikennevalo-ohjaus poistetaan ja liittymäalue tehdään korotettuna.

Saneerauksen ajaksi Kauppakatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä huoltoliikennettä lukuun ottamatta. Jalankululle ja pyöräilijöille järjestetään liikennöinti työmaa-alueen läpi koko saneerauksen ajan. Työmaan vaikutuspiirissä olevien yrittäjien kanssa on sovittu työnaikaisesta liikennöinnistä ja kulkuteiden järjestämisestä yrityksiin.

Kauppakadun pintarakenne uusitaan kokonaan.

Kauppakatuatu verhoillaan reunasta reunaan uudella tasapintaisella graniittikiveyksellä, jollaista on käytetty Kauppakadun kävelykatuosuudella. Pysäköintiruudut merkitään valkoisella pinnoitteella. Suojatiet kivetään mustavalkealla raidoituksella.

Kadun saneeraustöiden yhteydessä uusitaan myös Snellmaninpuiston Kauppakatuun rajoittuva tukimuuri. Kauppakadun ja Kuninkaankadun liikennevalo-ohjaus poistetaan ja liittymäalue tehdään korotettuna. Saneerauksen yhteydessä asennetaan katualueille pollareita liikenne- ja tapahtumaturvallisuuden varmistamiseksi.

Kauppakatu muutetaan pyöräkaduksi, jossa autojen nopeusrajoitus on 20 km/h. Pyöräliikenteen sujuvuuden turvaamiseksi pyöräkatuun liittyvät kadut asetetaan väistämisvelvollisiksi. Kauppakatu - Maaherrankatu risteyksen liikennevalo-ohjaus säilytetään ja valot saneerataan samassa yhteydessä muun rakennustyön kanssa.

Tarkempia tietoja Kauppakadun saneerauksesta päätöspöytäkirjasta Kuopion kaupunkirakennelautakunta 24.1.2018.

Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Pekka Rautiainen, 044 718 5666, pekka.rautiainen(at)kuopio.fi


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain