Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 22.6.2020

Kuopion kaupunginhallituksen kokouksessa 22.6. käsiteltiin Pohjois-Savon pääomarahaston (North Savo Startup Fund Ky) osakkuus- ja hallinnointisopimus sekä Samuli Voutilan eronpyyntö luottamustehtävistä.

Pohjois-Savon pääomarahaston (North Savo Startup Fund Ky) osakkuus- ja hallinnointisopimuksen hyväksyminen

Pohjois-Savon pääomarahaston taustalla ovat Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kaupungit. Rahaston koko tulee olemaan noin 10 milj. euroa ja sen toiminta-aika 10 vuotta. Pääomarahoitus muodostuu julkisista ja yksityisistä rahoitusosuuksista. Kuopion kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.12.2018, että Kuopion kaupunki sitoutuu pääomasijoitusrahaston toimintaan enintään 1,2 milj. euron osuudella.

Perustettavan pääomasijoitusrahaston tavoitteita ovat kohdeyhtiön arvonnousun kautta tapahtuva tuoton saaminen, talousalueen elinvoimaisuuden kasvattaminen, uusien yritysten syntyminen sekä yritysten kasvun tukeminen ja myönteinen työpaikkakehitys Itä-Suomessa. Rahastosta tullaan sijoittamaan 15-20 kohdeyhtiöön maakunnan kärkialoilta sijoitusstrategian mukaisesti.

Kuopion kaupungin yrityspalvelu kilpailutti pääomasijoitusrahaston hallinnointiyhtiö- hankinnan. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 28.10.2019 pääomasijoitusrahaston hallinnointiyhtiöksi HeLeMi VC Oy:n.

Rahastolle on laadittu osakkuus- ja hallinnointisopimus. Rahastolla on sopimuksen mukaan mm. sijoittajaneuvosto, johon kuuluu vähintään seitsemän jäsentä. Sopimuksen mukaan julkisilla sijoittajilla on kullakin oikeus nimetä neuvostoon yksi jäsen kuitenkin siten, että julkisten sijoittajien nimeämien jäsenten määrä on enintään kolme. Sijoittajaneuvoston tehtävät on määritelty tarkemmin sopimuksessa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se

1. hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Pohjois-Savon pääomarahaston (North Savo Startup Fund Ky) osakkuus- ja hallinnointisopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimukseen voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia kansliatoimenpitein

2. päättää esittää, että rahaston sijoittajaneuvostoon valittaisiin Kuopion kaupungista jäseneksi elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja

3. valtuuttaa talousjohtajan tai hänen määräämänsä suorittamaan rahastoyhtiöön pääomapanokset Vastuunlaisen Yhtiömiehen kutsusta.    

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.      

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Samuli Voutila

Samuli Voutila (ps.) on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimistaan 10.6.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1. myöntää Samuli Voutilalle eron valtuutetun toimesta;

2. myöntää Samuli Voutilalle eron kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi;

3. myöntää Samuli Voutilalle eron Pohjois-Savon maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi;

4. myöntää Samuli Voutilalle eron Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain