Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston esityslistalla 24.4.2017

Kuopion kaupunginvaltuuston seuraava kokous on 24.4.2017 klo 18. Esityslistalla on mm. Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma sekä Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Kuopiolainen opetus - lupa innostua Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma

Koulutuspoliittisen ohjelman keskiössä on kasvaminen ja oppiminen, oppijoiden omia vahvuuksia korostaen sekä kasvulle ja oppimiselle suotuisa ympäristö, yhdessä tekeminen yhteisöllisesti, kokeillen ja tehokkaasti.  Ohjelman keskeisiä painopistealueita ovat oppimisen ja opetuksen oppijakeskeinen uudistaminen, yhdessä tekeminen verkostoissa – lähellä ja kaukana, opetushenkilöstön osaamisen ja valmiuksien kehittäminen, resurssien hyödyntäminen ja tuottavuuden parantaminen sekä johtamisen uudistaminen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman.

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 arviointikertomus

Savon ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokouksessaan 1.3.2017 hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2016 arviointikertomuksen ja päättänyt esittää arviointikertomuksen jäsenkuntien tarkastuslautakuntien kautta valtuustojen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän arviointikertomuksen tiedoksi.

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös (kuntayhtymän loppuselvitys)

Vuosi 2016 oli kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi. Kuntayhtymän jäsenkunnat päättivät kuntayhtymän purkamisesta joulukuussa 2016 pitämissään kaupunginvaltuustojen kokouksissa. Kuntayhtymä on purkautunut 31.12.2016. Kuntayhtymän purkautumisen jälkeen kaikki vastuut ja velvoitteet ovat siirtyneet Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n vastattaviksi.

Kuntayhtymälle on laadittu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 joka on samalla kuntayhtymän loppuselvitys.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto
1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
2. hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän v. 2016 tilinpäätöksen ja kuntayhtymän loppuselvityksen ja
3. päättää myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Asemakaavan muutos / Tahkovuori, kortteli 215 (osa) tontti 11

Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren korttelin 215 tonttia 11. Kaava-alue sijaitsee Tahkon keskusta-alueen pohjoispuolella, Syvärin rannalla Sääskiniemen pohjoisosassa.

Asemakaavan alue on jo rakennettua loma-asuntoaluetta. Kaava on osa muutosta, jossa Tahkovuoren alue uudistuu tehokkaammin rakennetuksi ja arkkitehtuuriltaan monipuolisemmaksi ympäristöksi. Luonnontilaiseksi jätettävällä alueenosalla edesautetaan rakentamisen sopeutumista järvimaisemaan.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Hietasalon osayleiskaava

Hietasalon osayleiskaavatyö sisältyy Kuopion kaupunginhallituksen hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuodelle 2016. Kaavatyön tavoitteena on muuttaa nykyinen yleiskaava vastaamaan olevien lomarakennuspaikkojen osalta olemassa olevaa tilannetta.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy osayleiskaavan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

Kokouslistat ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://www.kuopio.fi/paatoksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat.

Kuopion kaupunginvaltuuston kokous alkaa 24.4.2017 klo 18 valtuustotalon valtuustosalissa, osoite Suokatu 42.  Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Valtuuston kokouksia voi seurata myös internetissä suorana lähetyksenä osoitteessa http://valtuustosali.kuopio.fi. Twitterissä aihetunniste #kuopiovaltuusto.