Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 18.3.2019

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Hannele Aho

Hannele Aho on pyytänyt eroa Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi Hannele Aholle eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Petteri Laurikaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pienen Neulamäen vaihe 3 rakentaminen, rahoitus ja urakoitsijan valinta

Kuopion kaupungin yritystonttivarannosta pääosa keskittyy tällä hetkellä Pieneen Neulamäkeen.  Hankintayksikkö Sansia Oy on pyytänyt urakkatarjouksia Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen puolesta Pienen Neulamäen 3-vaiheen yritystonttien esirakentamisesta ja Majurinkadun sekä Asevarikontien rakentamisesta murskepintaisina.

Urakkasopimus solmitaan hankintapäätöksessä todetun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjouksen antaneen urakoitsijan Savon Kuljetus Oy:n kanssa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.11.2018 myöntänyt rahoituksen Pienen Neulamäen vaiheen 3 rakentamiseen ja hanke on käynnistynyt. Hankkeen kokonaisrahoituksesta on vuonna 2018 käytetty noin 225 000 euroa. Hanke tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksena, koska aikataulusyistä asia ei ehtinyt valtuuston vuoden 2019 talousarviokäsittelyyn.

Kaupunginvaltuusto myönsi hankkeeseen 2 782 000 euron määrärahan vuoden 2019 talousarvion Investointiosaan.

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuspalveluiden tarkastelua Kuopiossa

Iiris Asikainen, Tiina Kaartinen ja 28 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuspalveluiden tarkastelua. Aloitteessa tuodaan esille, että varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on ollut Kuopiossa kasvava ja että lapsimäärän kasvuun on vastattu palveluiden puolella pääsääntöisesti lisäämällä yksityistä palvelua. Valtuutetut vaativat kaupunkia linjaamaan julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tarjonnan määrällisen suhteen tulevina vuosina. Samoin valtuutetut vaativat, että kaupunki selvittää eri asuinalueiden kunnallisten päiväkotien tarpeen sekä kuinka lisääntyneeseen tarpeeseen vastataan kaupunkisuunnittelussa.

Valtuustoaloitteesta annetussa vastauksessa todetaan muun muassa, että tällä hetkellä yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko palveluntuotannosta Kuopiossa on 20,69 %. Alueellisesti tarkastellen yksityisten päiväkotien suhteellinen määrä suhteessa kunnallisten päiväkotien määrään on kriittisin Hiltulanlahden alueella sekä Saaristokaupungissa. Tilanteeseen on kuitenkin tulossa parannusta, kun Hiltulanlahteen valmistuu syksyllä 2019 tilat kunnalliselle päiväkodille ja Saaristokaupungin Kuikkalammelle suunnitelmien mukaan 2020.

Kuopiossa ollaan parhaillaan tekemässä Tila- ja palveluverkostoselvitystä, jossa käydään läpi eri asuinalueiden tilanne niin julkisen kuin yksityistenkin päiväkotien osalta. Samassa yhteydessä on järkevää ottaa kantaa kaupunkitasoisesti sekä alueellisesti kunnallisten ja yksityisten päiväkotien suhteeseen.

Laissa ei ole otettu kantaa siihen, kuinka suuri osuus kunnan varhaiskasvatuksesta voi olla yksityistä palveluntuotantoa. Esimerkiksi Kuntaliiton asiantuntija on tuonut omana arvionaan esille 30 %: n rajan mahdollisena hallittavana ylärajana yksityiselle palvelulle. Mikäli valtuusto katsoo tarpeelliseksi linjata yksityisen palvelun osuutta, voidaan 30 %: n periaatteellista ylärajaa pitää hyvänä myös Kuopiossa. Tätä rajaa voidaan seurata osana verkostoselvitystä ja -suunnittelua kaupunkitasoisesti sekä alueellisesti.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki kannatetun vastaesityksen, että aloite palautetaan. Äänestyksen jälkeen äänin 48-10 asian käsittelyä jatkettiin.

Kaupunginvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain