Uutiset Uutiset

Takaisin

Kenelle Turvallisuusteko-palkinto arjen turvallisuuden parantamisesta?

Kuopion kaupunki hakee ehdotuksia vuoden 2020 Turvallisuusteko-palkinnon saajaksi. Turvallisuusteko-palkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on oma-aloitteisella teolla parantanut turvallisuutta tai tehnyt aloitteen, joka on johtanut turvallisuuden paranemiseen.

Turvallisuutta edistävänä toimintana voi olla esimerkiksi yleistä arjen turvallisuutta lisäävä toiminta tai teko, ilkivallan ja rikollisuuden torjunta, syrjäytymisen ja väkivallan ehkäisy, päihdeongelmien ehkäisy tai turvallisuutta vaarantavan ympäristöhaitan korjaus. Kenties mieleesi voi tulla myös tärkeä koronapandemian ehkäisyyn liittyvä turvallisuusteko. Palkinnon saaja voi olla yksityishenkilö, yhteisö, ryhmä, yhdistys tai viranomainen.

Voittaja valitaan asukkaiden ehdotuksista


Esityksiä vuoden 2020 palkinnon saajaksi voivat tehdä kaikki kuopiolaiset, yhdistykset, järjestöt ja työyhteisöt. Esitykset on toimitettava 5.10.2020 mennessä osoitteella Kuopion kaupunginkanslia, Tulliportinkatu 31, 70100 KUOPIO, ja kuoreen merkintä ”Turvallisuus”, tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kuopio.fi. Turvallisuus-tekopalkinnon saaja julkistetaan marraskuussa.

Palkinnon ehdottajien kesken arvotaan lahjakortteja Kuopion kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. Palkinnon jakamisen järjestää Kuopion kaupungin monialainen turvallisuustyöryhmä.

Huomiota arjen turvallisuuteen


Vuoden 2019 turvallisuusteko-palkinto luovutettiin arjen turvallisuuden parantamisesta Pasi Jalavalle, vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten hyväksi tehneelle perheenisälle. Kunniamaininnan saivat Suomen Meripelastusseuran paikallisyhdistys SMPS Kuopion Järvipelastajat ry sekä Jukka Tapio Keränen ja Anni Marin.

Aiemmat Turvallisuusteko-palkinnot on luovutettu seuraavasti: v. 2012 ViaDian toiminnanjohtaja Pekka Matilainen; v. 2013 Kallan Melojat; v. 2014 koulujen iltapäivä-kerhojen toteuttajat; v. 2015 Punaisen Ristin Kuopion osaston ensiapuryhmä ja henkisen tuen valmiusryhmä; v. 2016 Kuopion Setlementti Puijola; v. 2017 Suojatiesuojelijat-kampanjan vapaaehtoiset suojatiesuojelijat; ja v. 2018 Alko Oy Kuopion seudun myyjät.
 

Kuvassa vuoden 2019 turvallisuustekopalkinnon saaneet ja vasemmalla v. 2019 Kuopion kaupungin turvallisuuspäällikkö (ma.) Petri Huttunen. Seuraavana Anni Marin, Kuopion Järvipelastajien sihteeri Kaija Honkanen sekä yhdistyksen varapuheenjohtaja Sami Rauhala ja kunniapuheenjohtaja Martti Lehtinen, Jukka Tapio Keränen alias Alfrendo ja Pasi Jalava.


Turvallisuusteko-kiertopalkinto on seppä Tuomo Halosen takoma suurikokoinen avain avainpesineen.

Päätöksen Turvallisuusteko-palkinnon saajasta tekee tuomaristo, jonka muodostaa Kuopion kaupungin monialainen turvallisuustyöryhmä.

Säännöt löytyvät kaupungin verkkosivuilta: www.kuopio.fi/turvallisuusteko-palkinto.

Lisätietoja antavat:

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Tiina Nykky, 044 718 3448, tii-na.nykky(at)kuopio.fi, ja va. turvallisuuspäällikkö Saija Rahkonen, 044 718 5630, saija.rahkonen(at)kuopio.fi.