Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Kerro mielipiteesi 4.3.2019 mennessä pohjavesialueista

Pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin liittyvä kuuleminen alkaa Pohjois-Savossa. Se koskee pohjavesialueita, joiden pääsijaintikunnat ovat Keitele, Kuopio, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus ja Vesanto. Rajausmuutoksia esitetään yhteensä neljälle pohjavesialueelle Kuopion, Keiteleen, Suonenjoen ja Tuusniemen kunnissa.

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja mahdollisia lisätietoja kuultavana olevista asioista. Lisätiedot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisena viimeistään 4.3.2019. Kuulemisten jälkeen ELY-keskus tekee yhteenvedon saadun palautteen perusteella. ELY-keskus vie pohjavesialueiden uudet luokat ja rajaukset valtakunnalliseen pohjavesitietokantaan, josta ne ovat saatavilla viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä (www.syke.fi/avointieto).

Luokittelu perustuu lakiin

Uusi luokitus perustuu muuttuneeseen vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin. Muutoksen myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan uudelleen niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Tavoitteena on mm. pohjavesialueiden määrittäminen yhdenmukaisilla periaatteilla. Rajausmuutoksia toteutetaan jatkossakin tarvittaessa, kun pohjaveden muodostumisesta ja pohjavesialueen rakenteesta on saatu uutta ja tarkempaa tietoa.

Pohjavesialueiden luokitus toteutetaan jatkossa seuraavasti:

• 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
• 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue
• E-luokka tai E-lisämerkintä: pohjavesialue, jonka pohjavedestä muun lainsäädännön perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Uudessa luokituksessa otetaan huomioon myös pohjavesistä riippuvaiset ekosysteemit, kuten lähteet. Jos pohjavesialueeseen liittyy merkittävä lain nojalla suojeltu pohjavedestä riippuvainen ekosysteemi, se näkyy pohjavesialueen luokassa E-merkintänä. Nyt kuultavien pohjavesialueiden osalta E-luokkaan esitetään yhteensä 14 pohjavesialuetta. E-luokan osalta esitys luokituksesta perustuu karttatarkasteluihin ja olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen, sekä laajaan inventointiin maastossa. Kuopion alueella mm. Maaningan Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialue ja Nilsiän Kirkonkylän ja Reittiönharjun pohjavesialueet esitetään luokiteltavaksi E-luokkaan.

Pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin esitetään muutoksia

Rajausmuutoksia esitetään yhteensä neljälle pohjavesialueelle Keiteleen, Kuopion, Suonenjoen ja Tuusniemen kunnissa. Rajausmuutokset koskevat pääasiassa sellaisia pohjavesialueita, joilta on saatu tarkempaa tietoa pohjaveden muodostumisesta. Lisäksi pohjavesialueluokituksesta esitetään poistettavaksi neljä pohjavesialuetta, jotka eivät sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Kuopiossa rajausmuutokset koskevat Haapokankaan ja Kiiskiniemenkankaan pohjavesialueita, jotka sijaitsevat Kuopion kaakkoisosassa Litmaniemen lähellä. Kiiskiniemenkangas sijaitsee pääosin Tuusniemen puolella. Alueilta on valmistunut pohjavesialueen rakennetutkimus, jonka perusteella rajausmuutosta esitetään.

Kuopion osalta esitetään pohjavesialueluokituksesta poistettavaksi Karttulan suunnalla sijaitsevien Syvänniemen ja Pihkainmäen pohjavesialueet. Alueilta ei ole saatavissa pohjavettä yhdyskunnan vedenhankintaan 100 m3 vuorokaudessa. Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, etteivät alueet pohjaveden määrän osalta sovellu laajamittaisempaan yhdyskuntien vedenhankintaan.

Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 21.1.2019–4.3.2019 välisenä aikana verkko-osoitteessa: www.ely-keskus.fi/pohjois-savo (linkki kohdassa Muuta ajankohtaista).

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokituksesta ei tehdä hallintopäätöstä eikä siitä näin ollen voi valittaa. ELY-keskus pyytää suoraan lausunnot eri viranomaistahoilta ja sidosryhmiltä.

Lisätiedot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisena viimeistään 4.3.2019 klo 16.15 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio tai sähköpostilla kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain