Uutiset Uutiset

Takaisin

Kielonpäivän juhlassa palkittiin ikäihmisten liikuttajia

Kuopion kaupunginteatterilla vietettiin eilen 6.6. perinteistä Kielonpäivää, joka on Kuopion eläkeläisjärjestöjen ja vanhusväestön oma kesäjuhla. Teatterilla oli eri toimijoiden näyttely- ja esittelypisteitä sekä luentoja päivän teeman "Voimaa vanhuuteen" mukaisista aiheista. Päivän päätteeksi vietettiin varsinaista juhlaa, jossa kuultiin puheita, musiikkia, lausuntaa ja jaettiin Vuoden voimateko -kunniamaininnat.

Ikäinstituutti on lanseerannut Vuoden voimateko -kunniamaininnan, jolla palkitaan toimijoita ansiokkaasta työstä ikäihmisten terveysliikunnan hyväksi. Maininnan saaja voi olla yksittäinen henkilö, järjestö tai yhteisö. Kunniamaininnan saajat ovat luoneet uutta tai kehittäneet vanhaa toimintaa itsenäisesti kotona asuvien ikäihmisten (+ 75 v.) liikkumisen hyväksi. Toiminnan kohderyhmänä ovat toimintakyvyltään heikentyneet ihmiset.


Vuoden voimateko -kunniamaininnan saaneet kuuntelevat Kuopion vanhusneuvoston puheenjohtaja Erkki Kukkosen (oik.) sekä apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen kehuja työlleen.

Kuopiossa vuoden 2017 toiminnasta Vuoden voimateko -kunniamaininnan saivat:

  1. Liikunnanohjaaja Carita Randelin-Kauppinen, Kuopion kaupunki: Randelin-Kauppinen on aloittanut ja koordinoinut ylisukupolvisia jumppia "Liiku leiki ja ilostu" sekä "Naati Nuapurista – Kerrävy yhteen" -toimintaa eli taloyhtiöiden jumppia. Kuopiossa on paljon taloyhtiöitä, joissa saa käyttää kerhotiloja maksuttomasti iäkkäiden ja muiden asukkaiden käyttöön liikunnallisten elämäntavan ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Randelin-Kauppinen on järjestänyt taloyhtiöjumppien ohjaajille koulutusta, toiminut heille mentorina ja toiminnan tueksi hankkinut liikuntavälinekasseja.

 

  1. "Naati Nuapurista – kerrävy yhteen" eli taloyhtiöjumppien vertaisohjaajat: Aino-Lilja Miettinen, Maria Kataja, Meeri Mustonen, Merja Julkunen, Kaarina Pasanen, Anja Valtanen, Anne Anttikoski ja Aino Manninen
    Vertaisohjaajat ovat toimineet pioneereina ja aloittaneet aktiivisesti ja innokkaasti "Naati Nuapurista – kerrävy yhteen" -toiminnan eri taloyhtiöissä.

 

  1. Verkostokoordinaattori Paula Smolander, Kuopion kaupunki ja kumppanit: palveluesimies Aku Kolari, Kuopion kaupunki, kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen, KYS ja kunnossapitopäällikkö Juho Pelkonen, Kuopion kaupunki ja lähiötyöntekijä Minna Toivola: Työryhmä on edistänyt ikääntyneiden toimintakykyä Kaatumisen ehkäisy -kampanjalla. Kampanja saavutti tavoitteet hyvin: järjestettiin tapahtumia ja luentoja, kampanja saavutti kohderyhmän, hankittiin liukastumisenesteitä malliksi esittelyä ja sovittamista varten ja opastettiin niiden käyttöön ja kotihoitohenkilöstön osaaminen kehittyi. Tavoitteiden toteutuminen on osoitus hyvästä kampanjan koordinoinnista ja myös innostavasta yhteistyöstä kaupungin eri palvelualueiden, yritysyhteistyökumppaneiden ja hoitoalan opiskelijoiden kanssa. Suurta lisäarvoa kampanjointiin toivat eri alojen asiantuntijat Itä-Suomen yliopistolta sekä alueellisen kaatumisten ehkäisyverkoston (AKE) edustus kampanjatyöryhmässä. Smolander on toiminut Kaatumisten ehkäisy- kampanjassa (2016-2017) vastuuhenkilönä ja koordinoijana.

 

  1. Koordinaattori Hanna Nevala, Viretori ja Viretorin opiskelijat: Joona Kokkola, Mika Tuononen, Enni Manninen, Carita Tervonen, Erika Pakkala, Oona Mäkilä, Kati Heiskanen, Laura Lagerstam, Sanni Toivanen, Meri Mikkonen, Niko Auvinen, Ida Antikainen, Jannika Alanko ja Johanna Tossavainen. Työryhmä on edistänyt ikääntyneiden toimintakykyä VireTori toiminnalla ja Pysytään pystyssä -klinikalla: VireTori on Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yrittäjämäinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat tuottavat kaiken ikäisille asiakkaille hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviä palveluita. VireTorin opiskelijat ovat toteuttaneet lukuvuoden 2017-2018 aikana TerveKuopio kioskin kanssa yhteistyössä Pysytään Pystyssä -klinikkaa, jossa kartoitetaan asiakkaiden tasapainoa, lihaskuntoa sekä riskiä kaatumiselle. Asiakkaille annettiin henkilökohtaiset harjoitusohjeet kaatumisten ehkäisyyn.

 

  1. Tutkijatohtori Toni Rikkonen ja professori Heikki Kröger, Itä-Suomen yliopisto. Palkinto jaetaan Kuopion kaatumistenehkäisy tutkimuksen johdosta, joka on Voimaa vanhuuteen -toiminnan periaatteiden mukaista. Itä-Suomen yliopiston tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusyksikön ja Kuopion kaupungin yhteisessä hankkeessa on mukana yli 900 seniorinaista. Satunnaistetussa tutkimusasetelmassa selvitetään, voidaanko kunnallisesti järjestettävillä seniorikuntosali- ja taijiryhmillä ehkäistä kaatumisia ja saada muita terveys- ja hyvinvointivaikutuksia ikääntyvälle naisväestölle.

 

  1. Hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen, Kuopion kaupunki: Rytkönen toimii Kuopion kaupungin yhdyshenkilönä Kuopion Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. Rytkönen on luonut uusia ja yllättäviäkin verkostoja, ja innostanut uusia toimijoita mukaan Voimaa vanhuuteen -työhön.
     

Kuopion kaupunki onnittelee kunniamaininnan saaneita!


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain