Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

KierRe-hanke päättyi – resurssiviisauden edistäminen jatkuu

KierRe-hankkeen päätöstilaisuutta vietettiin perjantaina 20.9.2019 Siilinjärvellä. Hankkeen tarkoituksena oli toteuttaa kiertotaloutta ja resurssiviisautta Pohjois-Savossa. Päätöstilaisuudessa hankkeessa mukana olleet kunnat sekä ProAgrian edustajat kertoivat hankkeen tuloksista ja hyvistä käytännöistä kuntien resurssiviisaustyössä.

KierRe-hankkeen päätavoitteena oli tuoda resurssiviisaus osaksi kuntien päätöksentekoa ja toimintaa, mikä myös toteutui. Hankkeen kautta kunnissa on tunnistettu entistä paremmin se, mitä kiertotalous, resurssiviisaus tai ilmastotyö voivat olla ja mitä hyötyä ne voivat tuoda. Hanke on yhdistänyt poikkihallinnollisia toimijoita sekä sidosryhmiä niin tapaamisiin kuin erilaisiin tapahtumiinkin kiertotalouden ja resurssiviisauden teemojen parissa. Resurssiviisaus ja kiertotalous ovat poikkihallinnollisia kokonaisuuksia, joiden edistämisessä kaikilla toimialoilla on oma roolinsa.

Kuntien työ resurssiviisauden tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu edelleen. Hankkeen aikana tehdyt selvitykset, kuten uusiutuvan energian kuntakatselmukset ja kiertotalousselvitykset, antavat hyödyllistä tietoa kuntien jatkotoimia varten.

Kuopiossa resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämistyö jatkuu osana kaupungin normaalia toimintaa. Kaupungin strategian yksi päätavoitteista on Resurssiviisas Kuopio, jota toteutetaan Kuopion resurssiviisausohjelmalla. Kuopio tähtää jätteettömäksi, päästöttömäksi ja kestävän kulutuksen kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä.

KierRe-hankkeen päätöstilaisuuden 20.9.2019 esitykset

Hyviä käytänteitä ja tulevaisuuden näkökulmia

>> KierRe-hankkeen loppujulkaisu

>> Kuopion resurssiviisausohjelma

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen
puh. 044 7182148, etunimi.sukunimi@kuopio.fi


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain