Uutiset Uutiset

Takaisin

Kiinteistön kehittäminen kannattaa

Kiinteistön kehittäminen kannattaa - vanhan kerrostalon korotus, peruskorjaus ja hissien rakentaminen jälkiasennuksena sekä tuleva uudisrakentaminen vanhan tilalle niputettiin ansiokkaasti yhteen Asunto-osakeyhtiö Kuopion Minna Canthin katu 11 -hankkeessa.

Kuopion kaupunki on jo vuosien ajan kannustanut asunto-osakeyhtiöitä vanhan kerrostalokannan peruskorjaamiseen sekä asuntokannan täydentämiseen tai uudistamiseen keskustassa ja vanhoilla asuntoalueilla. Täydennysrakentaminen voi tarkoittaa uudisrakentamista, lisäkerrosten tekemistä, pysäköintihallien rakentamista tai vanhan toimistokannan muuttamista asuinkäyttöön kaavamuutoksen ja lisärakennusoikeuden kautta. Asiassa kaupunki tulee vastaan huojentamalla yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvausta kiinteistöjen arvonnoususta tietyin ehdoin.

Keskustan alueella vanhan rakennuskannan peruskorjaamisen yhteydessä on vielä aika harvoin päädytty talon korottamiseen tai uudisrakentamiseen. Kuopion keskustassa sijaitseva As Oy Kuopion Minna Canthin katu 11 on poikkeus ja loistava esimerkki hyvin sujuneesta peruskorjaus- ja tulevasta uudisrakentamishankkeesta. Peruskorjaushankkeen läpimenoaikaan toi haasteita kaavamuutoksen läpivienti valituksineen. Peruskorjaushanke sisälsi asunto-osakeyhtiön LVIS-peruskorjaamisen, talon korottamisen yhdellä kerroksella, hissien rakentamisen sekä toimistokerroksen muuttamisen asunnoiksi. Tuleva uudisrakennushanke Asunto Oy Kuopion Vahtivuori sisältää pysäköintihallin toteutuksen sekä uudisasuinkerrostalon rakentamisen samaan kokonaisuuteen, mutta omana taloyhtiönä. Lähtökohtana oli vanha 1970-luvulla rakennettu kolmikerroksinen kerrostalo sekä matala rivitalo, joka tullaan purkamaan em. uudisrakentamisen tieltä. Tontilla tapahtuvat muutokset vaativat Kuopion kaupungin toteuttaman asemakaavamuutoksen.

As Oy Kuopion Minna Canthin katu 11 -taloyhtiön LVIS-peruskorjaus, kerroskorotus ja hissien rakentaminen ovat nyt valmistuneet. Rakennustyö Salminen Oy vastasi hankkeen kaikkien vaiheiden suunnittelusta ja toteutuksesta toimien kohteen KVR-urakoitsijana. Rakennustyö Salminen Oy toimii myös perustajaurakoitsijana uudessa hankkeessa Asunto Oy Kuopion Vahtivuoressa.

Uusien asuntojen rakentamisen kautta hankkeen kustannuksia saatiin pienennettyä merkittävästi. Vanhaan taloon suunniteltiin ja rakennettiin kaksi hissiä oleviin porrashuoneisiin esteettömyyden parantamiseksi. Hissien rakentamiseen ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myönsi 45 % ja Kuopion kaupunki 15 % avustusta hankintakustannusarvosta. Vuoden 2018 alusta alkaen Kuopion kaupunki nosti omaa hissiavustusprosenttiaan 10 prosentista15 prosenttiin eli saman verran kuin ARA laski prosenttia vuoden 2017 alusta alkaen. Tällä hetkellä taloyhtiöille on tarjolla edelleen 60 prosentin avustus jälkiasennettavan hissin hankintakustannuksista. Taloyhtiön on lisäksi mahdollista saada 45 prosentin avustus ARAlta muihinkin talon esteettömyyttä edistäviin korjauksiin. Näitä ovat mm. automaattiovet ja ovien porrasliuskat.  Kuopion kaupunki sen sijaan avustaa myös hissien suunnittelua, eikä tämä avustus velvoita vielä hissin toteuttamista.

As Oy Kuopion Minna Canthin katu 11 on hieno esimerkki hyvin toteutetusta kiinteistönkehittämishankkeesta. Hankekokonaisuutta esiteltiin tilaisuudessa, joka järjestettiin kohteessa maanantaina 12.3.2018.

Lisätietoja asiasta antavat:
As oy Kuopion Minna Canthin katu 11, hallituksen puheenjohtaja Pekka Sahlman, puh. 0400 378 286
As oy Kuopion Minna Canthin katu 11, isännöitsijä Harri Kautto, 050 439 4799

Rakennustyö Salminen Oy, Osmo Salminen, 0400 606 076

Kuopion kaupunki, asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen, 044 718 5050
Kuopion kaupunki, rakennusmestari Pasi Manninen, 0447185054