Uutiset Uutiset

Takaisin

Kiusaamista vastaan Kiitos kaveruudelle -käsikirjan avulla

Kuopiossa pyritään ennaltaehkäisemään kiusaamistilanteiden syntymistä edistämällä lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Kuopiolainen draamakasvattaja Anni Marin julkaisi tiistaina 14.3.2017 Haapaniemen koulussa kyseisten taitojen harjoittelemisen apuvälineeksi soveltuvan Kiitos kaveruudelle – vuorovaikutus- ja tunnetaitojen ohjaajan käsikirjan. Käsikirja on osa Kuopion kaupungin kiusaamisen vastaista toimintaa.


Haapaniemen koulun 6. luokkalaiset Iiris Hakala, Lauri Uusaro ja Oskari Tuovinen olivat mukana Kiitos kaveruudelle – vuorovaikutus- ja tunnetaitojen ohjaajan käsikirjan kirjoittajan, Anni Marinin toteuttamissa draamatyöpajoissa.

Käsikirja sisältää yli 50 toiminnallista ja helposti lähestyttävää draamaharjoitusta ja vinkkiä tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaajalle. Sen sisältö on luotu yhdessä 11–16-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa vuosina 2015–2016. Harjoitukset sopivat sovellettuina myös muun ikäisille. Käsikirja on suunnattu lasten ja nuorten parissa työskenteleville, kuten esimerkiksi opettajille, 3. sektorin työntekijöille ja nuoriso-ohjaajille.

Anni Marinin ohjaamia Kiitos kaveruudelle -draamatyöpajoja toteutetaan tällä hetkellä kuopiolaisten 6. luokkalaisten kanssa. Työpajojen avulla edistetään lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja kaveritaitoja sekä ennaltaehkäistään sitä kautta kiusaamistilanteiden syntyä.  Haapaniemen koululla tiistaina julkaistun käsikirjan avulla opettajat voivat itsenäisesti toteuttaa draamaharjoituksia luokassaan.

Draamaharjoituksista parannusta ryhmähenkeen  

Julkistamistilaisuudessa oli mukana myös draamatoimintaan osallistuneita Haapaniemen koulun 6. luokkien oppilaita opettajineen.  

Oskari Tuovinen 6A-luokalta kokee vuorovaikutus- ja kaveruustaitojen harjoittelemisen parantaneen heidän luokkansa ryhmähenkeä ja vaikuttaneen myös hänen omaan ajatteluunsa.

– Harjoitusten myötä olen alkanut ymmärtää ja kunnioittaa entistä enemmän muita ja heidän ajatuksiaan.

6B-luokkalaisen Lauri Uusaronkin mielestä draamatyöpajoissa toteutetut harjoitukset tuntuivat toimivilta.

– Meidän luokkamme tykkäsi tehdä niitä. Kaikki olivat innoissaan aina, kun Anni tuli luokkaamme, hän kommentoi.

Myös Iiris Hakalan mielestä harjoitusten tekeminen oli mukavaa.

– Draamatyöpajojen myötä olen myös tutustunut luokkalaisiin paremmin, hän toteaa.  

Kiitos kaveruudelle – vuorovaikutus- ja tunnetaitojen ohjaajan käsikirjan  kirjoittaja Anni Marin on työskennellyt Kuopion kaupungin kulttuuriin aktivoinnissa ja ohjannut soveltavan teatterin keinoin vuorovaikutus- ja itseilmaisutaitoja osana perusopetuksen Kulttuuripolkua vuodesta 2010 lähtien.

Käsikirjan toteuttamisen ovat mahdollistaneet Kuopion kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Käsikirjaa on saatavilla painettuna rajoitetusti, mutta se löytyy pdf-versiona myös Kuopion kaupungin internetsivuilta osoitteesta www.kuopio.fi/kulttuuripalvelut.