Tapahtumauutiset Tapahtumauutiset

Takaisin

Kohtaamossa tiistaina 11.12. ARAn kautta myönnettävien avustusten esittely

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kautta myönnettävien avustusten esittelytilaisuus asukkaille sekä asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöille tiistaina 11.12.2018 klo 10-13 Alatorin Kohtaamossa.

Kuopion kaupungin asuntotoimi, Vanhustyön keskusliitto, Kone Oyj sekä ARA eli asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus esittelevät ARAn kautta myönnettäviä avustuksia asukkaille ja asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöille tiistaina 11.12.2018 klo 10-13 Kohtaamossa.

Kuopion kaupunki on avustanut yhdessä ARAn kanssa asunto-osake ja vuokrataloyhtiöitä jälkikäteen asennettavien hissien rakentamisessa ja yleisessä esteettömyyden parantamisessa. ARAn avustus on 45 % toteutuneista kokonaiskustannuksista. Tämän lisäksi Kuopion kaupunki on antanut 15 % hissiavustuksen. Näin hissin rakentamista vanhaan kerrostaloon avustetaan 60 % toteutuneista kokonaiskustannuksista. Kuopion kaupunki on avustanut taloyhtiöitä myös jälkiasennettavan hissin suunnittelussa, vaikkei suunnittelu johtaisikaan hissin rakentamiseen.

Vanhusten ja vammaisten korjausavustukset siirtyivät vuoden 2017 alusta alkaen ARAlle. Vanhustyön keskusliitto ja Kuopion kaupungin asuntotoimi neuvovat ja avustavat edelleen Pohjois-Savon asukkaita ARAn avustusten hakemisessa.

Korjausavustusta voi hakea pysyvästi asuinkäytössä olevaan asuntoon, jonka ruokakunnan jäsenistä ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Avustus on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille. Avustuksen saamiselle on määritelty ruokakunnan tulorajat, eikä varallisuutta saa olla siinä määrin, että korjaukset ovat mahdollisia tehdä ilman avustusta. Korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista (erityissyistä ja poikkeustapauksissa jopa 70 %).

Elokuusta lähtien ARA on myöntänyt avustusta jo olemassa oleville kerros- ja rivitaloasunto-osakeyhtiöille sekä vuokrataloyhtiöille asuinrakennusten sähköautojen latausinfran rakentamiseen. Valtio on varannut tähän 1,5 milj. € vuodessa. Taloyhtiöiden saama avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista, mutta enintään 90 000 €. Avustuskohteena tulee olla vähintään 5 latauspistettä. Sama tuensaaja voi saada avustusta enintään 200 000 € kolmen vuoden aikana koskien vuokrataloyhtiöitä. Infran rakentamisen avustettavia kustannuksia voivat olla: tarvekartoitus, hankesuunnittelu ja hankkeen toteutuessa sähköpääkeskukseen tehtävät muutostyöt, putkitukset, kaapeloinnit sekä niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt.

Lisätietoja
Kuopion kaupunki, rakennusmestari Pasi Manninen, 044 718 5054
Kuopion kaupunki, asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen, 044 718 5050, etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Vanhustyön keskusliitto, korjausneuvoja Timo Pakkanen, 0400 371 586 (maakunnan korjausavustukset), timo.pakkanen(at)vtkl.fi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA,
www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset