Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

Koillisen maaseutualueen kouluverkostoratkaisut keskusteluttivat kasvun ja oppimisen lautakuntaa

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunta on 18.9.2018 kokouksessaan perehtynyt koillisen maaseutualueen verkostoratkaisujen eri vaihtoehtoihin ja käynyt keskustelua aiheesta.

Alueen kouluverkostoa tarkastellaan erityisesti opetuksen ja toiminnan järjestämisen, oppilaiden saaman opetuksen ja tuen, koulumatkojen pituuden ja siihen käytettävän ajan sekä talouden ja kiinteistöjen näkökulmasta. Eri verkostomalleihin voi tutustua täällä.

Lautakunta linjasi asiaa siten, että seuraavaksi tehdään arviointi tulevista investointitarpeista eri verkostovaihtoehdoissa, järjestetään kuulemiset alueilla vanhemmille ja vanhempainyhdistyksille sekä kuullaan pitäjänraateja. Lautakunnalle koostetaan tiivistelmä esille nousseista huomioista. Lokakuun aikana tehdään lapsivaikutusten ja ympäristövaikutusten arviointia eri malleista. Lautakunta haluaa selvittää myös uusien oppimisympäristöjen mahdollisuudet eri vaihtoehdoissa. Lautakunnan jäsenille järjestetään mahdollisuus tutustua kouluihin ja koulumatkoihin paikan päällä.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan tavoitteena on päättää verkostoratkaisusta aikaisintaan marraskuussa 2018, jonka jälkeen päätösesitys etenee kaupunginhallitukseen.

Valmistelun eteneminen, syys-marraskuu 2018:

 • 3.9.2018 Kaupunginvaltuuston iltakoulu
 • 7.9.2018 Verkostotyön ohjausryhmä
 • 13.9.2018 Asian esittely koulujen henkilöstölle
 • 17.9.2018 Valtuustoryhmien puheenjohtajat
 • 18.9.2018 Kasvun ja oppimisen lautakunta, esittely ja linjaukset
 • 28.9.2018 Verkostotyön ohjausryhmä
 • 28.9.2018 Pitäjäraatien kuulemistilaisuus
 • Lokakuu 2018 Lapsivaikutusten arviointi
 • Lokakuu 2018 Vanhempien kuuleminen
 • 2.11.2018 Verkostotyön ohjausryhmä
 • 6.11.2018 Kasvun ja oppimisen lautakunta, mahdollisesti päätöskokous
   

Lisätietoa: www.kuopio.fi/palveluverkosto