Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Kolmelle toimijalle Viksu Kuopio –tunnus ympäristövastuullisesta toiminnasta

Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä myönsi Viksu Kuopio -tunnuksen Kiinteistö-KYS Oy:lle, Kuopion kaupunginkirjastolle sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille osoituksena ansiokkaasta, vaikuttavasta ja näkyvästä työstä resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämiseksi.

Viksu Kuopio –tunnus voidaan myöntää organisaatioille tai yhteisöille, jotka ovat teoillaan parantaneet ympäristövastuullisuuttaan. Tunnuksen saamisen kriteereinä on, että organisaatio tai yhteisö on ottanut resurssiviisauden osaksi omaa toimintaansa ja valinnut kehittämistoimenpiteensä. Lisäksi organisaatio tai yhteisö tekee resurssiviisautta edistäviä tekoja ja viestii niistä aktiivisesti. Tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia päästöjen ja jätteiden vähentämiseen sekä muihin resurssiviisaisiin tekoihin.

Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä myöntää Viksu Kuopio -tunnuksen vuosittain, tunnukset jaettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna. Tunnuksen saajat löytyvät sivulta: kuopio.fi/viksukuopio.

Kiinteistö-KYS Oy on tehnyt pitkäjänteistä työtä ympäristövastuullisuuden ja energiatehokkuuden huomioimiseksi asuinkiinteistöissään. Heillä on ollut jo vuodesta 2005 lähtien asukkaille suunnattu ympäristöopas ja vuonna 2017 on otettu käyttöön Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä. Jätteiden lajittelu on tehty asukkaille mahdollisimman helpoksi. Kiinteistöjen lämmitys tapahtuu Kuopion Energian puukaukolämmöllä ja asuntojen lämpötiloja seurataan huoneistolämpötila-antureilla. Lisäksi kaikissa kiinteistöissä on otettu käyttöön vuoden 2018 aikana vedenseurantajärjestelmä. Kaikki piha- ja käytävävalaistus hoidetaan energiatehokkailla led-valoilla. Omaa sähköntuotantoa on yhdeksässä kohteessa aurinkosähköpaneeleiden avulla, niillä tuotetaan noin 5 % vuosittaisesta sähkönkulutuksesta. Lisäksi Kiinteistö KYS sisällyttää ympäristövastuullisuuden myös hankintoihin. Kiinteistö KYS on tunnistanut oman roolinsa resurssiviisauden ja ilmastotavoitteiden toteuttamisessa: Yhtiössä asukkaan resurssiviisas toiminta mahdollistetaan ja ympäristövastuullisuutta vaaditaan myös yhteistyökumppaneilta.

Kuopion kaupunginkirjasto on ensimmäisenä kirjastona Suomessa lopettanut kokonaan aineiston muovituksen; tämä vähentää muovijätettä ja säästää muovittamisen kustannukset. Muovittamattomuudesta on tullut kyselyjä ja luennointipyyntöjä ympäri Suomen ja myös ulkomailta. Kirjasto lainaa kirjojen lisäksi erilaisia vapaa-ajan harrastevälineitä sekä kausikortteja kulttuuri- ja urheiluseurojen tapahtumiin. Kirjastolla on myös nimetty ekotukihenkilö.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri viestii aktiivisesti omille työntekijöilleen ympäristövastuullisuudesta ja heillä on käytössään ympäristövastuuohjelma. Sairaanhoitopiiri kannustaa työntekijöitään viisaaseen liikkumiseen ja tekee tämän tiimoilta yhteistyötä joukkoliikennepalveluiden kanssa. He ovat toteuttaneet ja toteuttamassa useita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, kuten Kallaveden syvänteiden kylmällä vedellä toimiva kaukojäähdytysjärjestelmä sekä sähkön tuotto aurinkopaneeleilla.

Resurssiviisas Kuopio on yksi Kuopion strategian päätavoitteista. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Resurssiviisaus on Kuopion kaupungissa sisällytetty toiminnan ja talouden suunnitteluun. Työtä ohjataan resurssiviisaus-ohjelmalla, joka sisältää kuusi eri teemakokonaisuutta. Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, puh. 044 718 2148
Ympäristöasiantuntija Mari Turunen, puh. 044 718 2870
etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Kuopion resurssiviisausohjelma


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain