Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopiossa tehdään pitkäjännitteistä työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi

Kuopion torilla julistettiin koulu- ja päiväkotirauha 25.8. Kuopiossa pyritään muutenkin pitkäjänteisellä työllä ennaltaehkäisemään kiusaamistilanteiden syntymistä edistämällä lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Kuopion kaupunki on tänä syksynä palkannut draamakasvattajan nuorten ja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistehtäviin.
 

Koulu- ja päiväkotirauhan julistus Kuopion torilla 25.8.

Kuopion torilla julistettiin jo perinteisesti koulu- ja päiväkotirauha 25.8.2017 klo 10. Koulurauhan julisti kirjailija-poliisi Marko Kilpi ja tapahtuman juonsi draamakasvattaja Anni Marin. Mukana olivat mm. Kuopion Reippaan Voimistelijat, Pallokissat, Suojatiesuojelijat, räppäri Niko Nova ja KalPan Ruusteri.


Kirjailija-poliisi Marko Kilpi luki yhdessä satapäisen yleisön kanssa valan, jonka tärkein sanoma oli: olen kiva kaveri kaikille!

Tapahtuman tarkoituksena oli muistuttaa kaikkia siitä, että jokainen päivä on kaveripäivä ja ketään ei kiusata. Päiväkodit ja koulut ovat käsitelleet Kiitos kaveruudelle -teemaa pitkin viikkoa.
 


Torilla oli iloinen tunnelma, kun Kuopion kouluihin ja päiväkoteihin julistettiin oppimis- ja leikkirauha

Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksessa on tehty ”Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma” (katso lisää: http://bit.ly/2sTWYnh) ja kouluissa aihetta on käsitelty muun muassa draamakasvattajan vetämissä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppituokioissa (Ohjaajan käsikirja: http://bit.ly/2sXn5dN). Kuopiossa halutaan ottaa kiusaaminen vakavasti. Viesti on yksinkertainen: Ketään ei kiusata! Jokaisen aikuisen on puututtava kiusaamiseen ja tuettava lasten ja nuorten kaveritaitoja, ja siten turvattava lapsille koulu- ja päiväkotirauha.
 

Nuorten ja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehitetään pitkäjänteisesti Kuopiossa

Kuopion kaupunki on tänä syksynä palkannut vakituiseen tehtävään draamakasvattajan nuorten ja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistehtäviin. Kehittämistyötä on tehty aiemminkin, mutta nyt tehtävän vakinaistamisen myötä voidaan varmistaa työn pitkäjänteisyys ja mahdollisuus vastata kentän tarpeisiin. Kuopio on yksi harvoista Suomen kunnista, joilla on oma draamakasvattaja.

Draamakasvattajan työhön kuuluvat opetus- ja asiantuntijatehtävät, jotka edistävät kuopiolaisten perusopetusikäisten nuorten ja lasten ilmaisu-, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Lukuvuonna 2017-2018 opetustyö painottuu perusopetuksen 8. luokkalaisten Teatteripolku- ja 6. luokkalaisten Kiitos kaveruudelle -työpajoihin.

Draamakasvattaja on mukana myös Kasvun ja oppimisen palvelualueen Osaavat opettajat - onnelliset oppijat -hankkeen osassa Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen (TVVT). Vuonna 2018 draamakasvattaja suunnittelee ja luo yhdessä 8. luokkien aineenopettajien kanssa kokonaisuuksia, miten tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi opettaa osana muita oppiaineita. Hanke tukee yläkoulujen uutta ilmiöpohjaista opetussuunnitelmaa.

Draamakasvattajana työskentelee teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Anni Marin, jonka kirjoittama ja Kuopion kaupungin julkaisema Kiitos kaveruudelle – Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen ohjaajan käsikirja (2017) on ladattavissa pdf-versiona osoitteesta www.kuopio.fi/lapset-ja-nuoret2.

Painettuja käsikirjoja on saatavana maksutta muun muassa opettajien, kolmannen sektorin työntekijöiden ja nuoriso-ohjaajien käyttöön. Käsikirja sisältää yli 50 toiminnallista harjoitusta, joiden avulla esimerkiksi opettajat voivat toteuttaa itsenäisesti luokassaan draamaharjoituksia. Käsikirja ja koko draamakasvattajan työpanos on osa Kuopion kaupungin kiusaamisen vastaista toimintaa.

Kuopion kaupungin draamakasvattaja työskentelee Kulttuurin aktivointiyksikössä tiiviissä yhteistyössä muun muassa Kasvun ja oppimisen palvelualueen kanssa.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain