Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Kouluterveyden- ja suunterveydenhuollon kokeiluilla kohti tulevaisuuden SOTE-palveluja

Kuopion kaupungin kouluterveydenhuollossa on käynnistynyt kokeilu 2.3. - 30.4.2017, jossa tarkastellaan psykososiaalisen tuen tarpeessa olevan peruskouluikäisen oppilaan tai hänen perheensä tunnistamista ja huolen puheeksi ottamista. Kouluterveydenhuollossa kokeillaan uutta toimintatapaa, joka ohjaa terveydenhoitajia puuttumaan oppilaan tai hänen perheensä tilanteeseen varhaisessa vaiheessa.

Toimintatapa ohjaa terveydenhoitajaa kartoittamaan oppilaan tai perheen olemassa olevat tukimuodot ja selvittämään, onko tarvetta tehostaa tukea entisestään. Tarvittaessa terveydenhoitaja kokoaa oppilaan tai perheen ympärille asiantuntijapalaverin esimerkiksi koululle, jolloin oppilas tai perhe yhdessä ammattilaisten kanssa pohtii, millainen tuen muoto parhaiten tilanteeseen sopisi. Tällä toimintatavalla pyritään muuttamaan käytössä ollutta asiakkaan ohjaamista "luukulta luukulle". Toimintatapaa on kehitetty yhdessä koulukuraattorin, lapsiperhepalvelun ja lastensuojelun toimijoiden kanssa.

Kouluterveydenhuolto on tehostanut yhteistyötään myös suun terveydenhuollon kanssa. Kummassakin työyksikössä on nimetyt henkilöt joihin kyseisten työyksiköiden henkilökunta voi ottaa tarvittaessa yhteyttä jos lapsen asioissa on herännyt huolenaiheita. Niitä voivat esimerkiksi olla lukuisat peruuttamattomat poisjäännit tai huoli lapsen suun terveydestä.

Suun terveydenhuollossa kokeillaan tehostettua ennaltaehkäisyä

Lisäksi suun terveydenhuollossa kokeillaan viikosta 11 alkaen uutta suuhygienistin ja hammashoitajan tehostetun ennaltaehkäisevän vastaanoton toimintamallia. Aluksi toimintamallia testataan Savotalon toimipisteessä ja palautteen myötä sitä jatkojalostetaan mahdollisesti myös muihin toimipisteisiin.  Käynti on luonteeltaan ennaltaehkäisevä ja siinä pääpaino on omahoidon ohjauksella. Kohderyhmänä ovat 12-vuotiaat sekä hammaslääkärin vastaanotolta tai päivystyksestä tulleet potilaat, joilla on puutteita omahoidon toteutumisessa.

Edellä kuvatut kokeilut ovat osa käynnissä olevaa Kuopion kaupungin ODA-projektin kuntapilottia (Omat digiajan hyvinvointipalvelut). Kuopion kaupungin peruskouluikäisen pilottiprosessien tavoitteena on, että tulevaisuudessa digipalveluiden avulla lapsi, nuori tai hänen perheensä saavat heille sopivaa varhaisen vaiheen tukea oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa heti tai viimeistään saman päivän aikana.

Omat digiajan hyvinvointipalvelut, ODA, on hallitusohjelman kärkihanke, jota toteuttavat Espoo (isäntäkunta), Helsinki, Porvoo, Lahti, Turku, Hämeenlinna, Tampere, Joensuu, Kuopio, Oulu, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Varsinais-Suomen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirit. ODA -hankkeessa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja. Rakenteilla on sähköinen palvelukokonaisuus, joka hyödyntää sekä ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa että asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. ODAn myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäiväkin.


Lisätietoja: Kehittämisasiantuntija Katriina Kankkunen, TtM, ma.projektisuunnittelija, ODA-projekti, 044 718 6850, katriina.kankkunen(at)kuopio.fi