Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

Kouluterveyskysely 2017: Koulukiusaaminen on vähentynyt ja liikunnan harrastus lisääntynyt

Tuoreiden tulosten mukaan koulukiusaaminen on vähentynyt Kuopiossa. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn 2017 mukaan eniten kiusaamista vertailuluokilla kokevat peruskoulun 4.-5 -luokkalaiset. Positiivista on, että Kuopion koululaisten liikunnan harrastus on lisääntynyt ja etenkin lähes kaikilla lukiolaisilla on jokin harrastus, mutta ylipainoisuus on kuitenkin lisääntynyt kaikilla kouluasteilla.

Kouluruokailu ei oikein kiinnosta peruskoulussa ja lukiossa: päivittäisen koululounaan jättää väliin jopa lähes 30 % yläkoulun 8.-9. -luokkalaisista. Parhaiten koululounas syödään ammatillisessa oppilaitoksessa. Hampaita harjataan laiskasti kaikilla kouluasteilla.

Tupakointi ja alkoholin käyttö on edelleen vähentynyt Kuopion kouluissa. Päivittäin tupakoidaan eniten ammattioppilaitoksissa ja vähiten lukioissa. Päivittäin tupakoivien osuus onkin Kuopion ammattikouluissa toiseksi suurin muihin vertailukaupunkeihin (Turku, Tampere, Joensuu, Jyväskylä, Oulu ja Lahti) verrattuna.

Huolta mielialasta ja nettiriippuvuudesta

Kuopion 8.-9. -luokkalaisista 80 % kokee terveydentilansa erittäin tai melko hyväksi. Silti keskinkertaiseksi tai huonoksi terveytensä 8.-9. -luokan oppilaista kokee vajaa 20 % ja tytöt useammin kuin pojat. Vajaa kolmannes 8.-9. -luokan oppilaista on huolissaan mielialastaan, ja tulos on hieman suurempi koko maahan verrattuna.

Vertailukaupunkeihin verrattuna Kuopiossa on eniten peruskoulun nuoria, etenkin alakoulussa, jotka ovat yrittäneet viettää vähemmän aikaa netissä, mutta eivät ole siinä onnistuneet. Yläkoulun tulokset ylittävät kuitenkin koko maan keskiarvon. Nettiriippuvuus on huolestuttavampi peruskoululaisilla kuin lukiolaisilla tai ammatillisen oppilaitoksen nuorilla.

Kuopiossa on vähiten, vajaa kolmannes, alle kahdeksan tuntia nukkuvia 8.-9. -luokkalaisia nuoria verrattuna vertailukaupunkeihin. Yhä useampi pitää koulunkäynnistä kaikilla kouluasteilla aikaisempiin vuosiin verrattuna, mutta etenkin peruskoulujen yläluokilla oppilaitoksen fyysiset työolot koetaan huonoiksi.

Kouluterveyskysely on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) noin kahden vuoden välein toteuttama valtakunnallinen kysely, jolla arvioidaan nuorten elinoloja, terveyttä ja terveystottumuksia sekä kouluoloja ja oppilashuoltoa.

Kouluterveyskysely tehtiin Kuopiossa peruskoulun 4.-5. ja 8.-9. -luokkalaisille sekä ammattioppilaitosten ja lukion 1.-2. luokan opiskelijoille. Kouluterveyskyselyn tulokset löytyvät osoitteesta www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset. Tulokset ovat saatavilla alueittain: koko maa, aluehallintavirasto-alue, maakunta ja kunta.

Yhteenveto Kuopion kouluterveyskyselyn tuloksista 2017