Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

Kouluverkostoasiat saivat tunteet pintaan koillisella maaseutualueella

Kouluverkostoa tarkastellaan parhaillaan Juankosken, Riistaveden ja Vehmersalmen alueilla. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat opetuksen ja toiminnan järjestäminen, oppilaiden saama opetus ja tuki, koulumatkan pituus ja siihen käytettävä aika sekä talouden ja kiinteistöjen näkökulma. Huolestuttavaa alueella on oppilasmäärän väheneminen, mikä vaikeuttaa opetuksen ja oppilashuollon laadukasta järjestämistä tulevaisuudessa.

Viime viikolla pidettiin kolme verkostoasioihin liittyvää kuulemis- ja infotilaisuutta, joihin erityisesti koululaisten huoltajat mutta myös muut asiasta kiinnostuneet olivat tervetulleita. Tilaisuudet järjestettiin tiistaina 30.10. Juankoskella, torstaina 1.11. Vehmersalmella ja perjantaina 2.11. Riistavedellä. Tilaisuuksia oli mahdollista seurata myös suorana lähetyksenä netissä, ja käytössä oli myös kommenttiseinä, joka kautta niin etänä kuin paikan päälläkin olevat pystyivät kommentoimaan illan aiheita sähköisesti. Tilaisuuksien tavoitteena oli saada kuuluviin paikallisten ihmisten verkostoasioihin liittyviä ajatuksia.
 

Huoli koulumatkojen pitenemisestä ja lasten hyvinvoinnista

Tilaisuuksissa Kuopion kaupungin verkostoasioita valmistelevat virkamiehet esittelivät ensin taustaa ja tekemiään selvityksiä alueen kouluverkostosta (tilat, talous, opetuksen laatu, oppimisen tuki) sekä oppilaista (määrät, koulumatkat, oppilaaksiottoalueet). Vastaavat materiaalit löytyvät myös netistä osoitteesta: www.kuopio.fi/materiaali

Esittelyiden jälkeen sana oli vapaa ja ihmiset niin tilaisuuksissa paikan päällä kuin etäyhteyden päässäkin pääsivät vapaasti esittämään huolenaiheitaan ja kysymyksiään virkamiehille ja päättäjille. Tietyt aiheet nousivat esiin ja aiheuttivat kiivastakin keskustelua kaikilla paikkakunnilla. Oppilaiden keskittyminen suurempiin kouluihin lähikoulun sijaan, koulumatkojen kesto ja piteneminen, yhteisöllisyyden heikkeneminen, tulevaisuus maaseudulla ja epätasapuolinen kohtelu kaupungin investoinneissa sekä ylipäätään lasten hyvinvointi aiheuttivat huolta vanhemmissa.

Tilaisuuksissa kritisoitiin sitä, miksi tausta-aineistoissa ei esitelty ns. nolla-vaihtoehtoa eli tilannetta, jossa koilliselle kouluverkostolle ei tehtäisi mitään muutoksia. Myös perusopetuspäälliköiden ja rehtoreiden valmistelemaa lapsivaikutusten arvioinnissa lapsille esitettyjä kysymyksiä pidettiin johdattelevina. Kaikissa tilaisuuksissa peräänkuulutettiin myös etäopetuksen hyödyntämistä opetuksessa, mikä vähentäisi opettajien tarvetta paikan päällä.
 

Juankoskella puhututti maaseudun vetovoima, Vehmersalmella suurten koulujen ongelmat

Juankoskella peräänkuulutettiin maaseudun vetovoimaisuutta ja kaupungin vastuuta markkinoida myös maaseutua laadukkaana asuinalueena. Yläkoululle sopivimpana paikkana pidettiin Juankoskea mm. ympäröivän palveluverkoston (terveyskeskus, liikuntamahdollisuudet) vuoksi. Juankosken koulun rakennusta pidettiin myös laadukkaana ja terveenä, jolloin hyviä tiloja kannattaisi hyödyntää.

Vehmersalmelaisia pelotti erityisesti joitakin alueen yläkoululaisia mahdollisesti koskeva siirtyminen Kuopion yläkouluihin, joissa uskottiin olevan suurten koulujen ongelmia (päihteet, yhteisöllisyyden puuttuminen). Tilaisuudessa epäiltiin myös virkamiesten esittämiä lapsimääriä ja kuultiin, että lapsia tulee Vehmersalmen kouluun muiltakin lähialueilta. Esiin tuli myös huoli lasten harrastusten jatkosta, jos lasten vapaa-aika kuluu yhä enemmän koulumatkoilla.

Riistavedellä ihmeteltiin ratkaisuvaihtoehtoa, jossa terve koulurakennus Vehkalammella saisi lakkautustuomion. Paikalliset olivat myös erittäin kyllästyneitä tämänhetkiseen koulutilanteeseen väistötiloissa, ja verkostoasioihin toivottiin nopeaa ja järkevää ratkaisua. Tilaisuudessa kysyttiin myös, mikseivät opettajat voi liikkua koulusta toiseen, miksi oppilaiden täytyy.
 

Verkostoasia päätöksentekoon aikaisintaan loppuvuodesta

Mitään päätöksiä koillisen maaseutualueen kouluverkostosta ei ole vielä tehty, ja kuulemiskierroksen tarkoituksena olikin nimenomaan saattaa alueen asukkaiden ajatuksia päättäjien tietoisuuteen. Virkamiesten rooli verkostoratkaisussa on tarjota kaikki saatavilla oleva tieto lautakunnalle päätöksenteon tueksi.

Kasvun ja oppimisen lautakunta tutustuu kuulemistilaisuuksista tehtyihin koosteisiin ja muista kanavista nousseisiin palautteisiin ja kommentteihin sekä erilaisiin vaikutusarviointeihin marraskuun aikana. Tavoitteena on, että lautakunta päättää verkostoratkaisusta aikaisintaan loppuvuodesta 2018, jonka jälkeen päätösesitys etenee kaupunginhallitukseen.