Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

Kuntalaisten kuuleminen koillisen maaseutualueen palveluverkostotyössä

Koillisen maaseutualueen kouluverkostoa tarkastellaan parhaillaan. Tarkastelu kohdistuu Riistaveden alueella oleviin Melalahden, Vehkalammin ja Riistaveden kouluihin, Juankosken alueella Juantehtaan, Muuruveden ja Juankosken kouluihin sekä Vehmersalmen alueella Vehmersalmen yhtenäiskouluun. Tarkastelu sivuaa myös Nilsiää.

Melalahden koulu on tällä hetkellä poissa käytöstä sisäilmaan liittyvistä syistä ja opetus on siirretty väliaikaisiin tiloihin Riistaveden koulun yhteyteen. Koulun tilanne odottaa ratkaisua. Tässä yhteydessä koillisen alueen palveluverkostoa on tarkoituksenmukaista tarkastella kokonaisuutena, sillä oppilasmäärä koko alueella on vähenevä.

Alueen kouluverkostoa tarkastellaan erityisesti opetuksen ja toiminnan järjestämisen, oppilaiden saaman opetuksen ja tuen, koulumatkojen pituuden ja siihen käytettävän ajan sekä talouden ja kiinteistöjen näkökulmasta. Eri verkostomalleihin voi tutustua www.kuopio.fi/palveluverkosto -sivuilla.

Kuulemistilaisuudet lokakuun lopulla

Koululaisia sekä heidän huoltajiaan, mutta myös muita asiasta kiinnostuneita, kuullaan verkostotyön kuulemis- ja infotilaisuuksissa.

Koillisen maaseutualueen kuulemistilaisuudet pidetään syksyllä 2018 seuraavasti:

  • ti 30.10. klo 18-20 Juankosken koululla (Juantehtaan, Muuruveden ja Juankosken koulut)
  • to 1.11. klo 18-20 Vehmersalmen koululla (Vehmersalmen yhtenäiskoulu)
  • pe 2.11. klo 18-20 Riistaveden koululla (Melalahden, Vehkalammin ja Riistaveden koulut)
     

Kommentointimahdollisuus sähköisesti

Koillisen maaseutualueen verkostoratkaisuihin voi ottaa kantaa ja esittää kysymyksiä myös sähköisesti lomakkeella osoitteessa: https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/3509/lomake.html. Palautteeseen voi liittää mukaan yhteystiedot, jolloin Kuopion kaupungin verkostotyötä tekevät viranhaltijat ovat yhteydessä palautteen antajaan tai palautetta voi antaa nimettömänä.


Lisätietoja: www.kuopio.fi/palveluverkosto