Kulttuuriuutiset Kulttuuriuutiset

Takaisin

Kuntien kulttuuritoimintalain mukainen kehittämistehtävä alkanut 15.4. Pohjois-Savossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2019 lopulla valtionosuuksia alueelliseen kehittämiseen perustuen lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019). Alueellisilla kehittämistehtävillä luodaan edellytyksiä kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseen. Kehittämistehtävien tavoitteena on parantaa kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa. Kuopion kaupunki oli yksi alueellisen tuen saajista kohdentaen kehittämistehtävän koko Pohjois-Savon alueelle.

Pohjois-Savon alueella kehittämistehtävän pääpaino on kulttuuritoimintaverkoston rakentamisessa, jolloin se tukee eri kuntien asukkaiden kulttuurin saatavuutta, saavutettavuutta ja kulttuurista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kaikissa väestöryhmissä. Hankkeessa kehitetään alueen kulttuuritoimijoiden (kunnat ja järjestöt) välistä yhteistyötä ja kuntien henkilöstön kulttuurialan osaamista toimijoilta nousevien tarpeiden mukaisesti, sekä levitetään hyviä käytänteitä alueellisesti kuntien välillä. Tehtävä vahvistaa kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja kulttuurista osallisuutta, kulttuurin rahoituksen rakenteita alueella sekä keskustelua kulttuurin merkityksestä mm. hyvinvoinnin edistämisessä. Kehittämistehtävän toteutus on alkanut 15.4.2020. Tehtävän koordinoinnista vastaa Kuopion kaupungin yleiset kulttuuripalvelut.

Kuopion kaupunginkirjasto sai alueellisen kehittämistehtävän opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella vuoden 2018 alusta alkaen. Kuopion alueeksi määriteltiin Etelä- ja Pohjois-Savon yleiset kirjastot. Alueellisella kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. Tarkoituksena on kirjastojen toiminnan laadun parantaminen ja vaikuttavuuden lisääminen. Kuopion kaupungin museot ovat myös vuoden 2020 alusta toimineet opetus- ja kulttuuriministeriön nimeäminä alueellisina vastuumuseoina. Taidemuseon tehtävänä on toimia taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana. Kulttuurihistoriallinen museo hoitaa alueellisen museotoiminnan edistämistehtävää sekä toimii kulttuuriympäristön viranomaisena. Luonnontieteellinen museo on luonnonperinnön asiantuntija vastuualueenaan Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain