Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Kuntouttava arviointijakso –malli laajenee Kuopion kotihoidossa

Kuntouttava arviointijakso –toimintamalli laajenee Kuopion kaupungin kotihoidossa vaiheittain huhti- ja toukokuussa. 1.2.2019 alkaen käyttöön otettiin uutena palveluna kuntouttavan arviointijakson toimintamalli keskisen kotihoidon alueen uusille asiakkaille. Huhtikuusta alkaen kuntouttavat arviointijaksot laajenevat koskemaan myös Kuopion eteläisen kotihoidon uusia asiakkaita ja toukokuussa pohjoisen kotihoidon ja maaseutualueiden tulevia asiakkaita.

Säännöllisen kotihoidon myöntämistä edeltää uudessa toimintamallissa aina kuntouttava arviointijakso asiakkaan kotona.

Käyttöönoton aikataulu alueittain:

Helmi-maaliskuu

  • Keskinen kotihoidon alue: Tori, Minna, Alava, Niirala, Suokatu, Satama

Huhtikuu

  • Eteläinen kotihoidon alue: Levänen, Petonen, Pyörö, eteläinen maaseutu

Toukokuu

  • Pohjoinen kotihoidon alue ja maaseutualueet: Mäntylä, Männistö, Puijonlaakso, Päiväranta-Inkilänmäki ja Saaritiimi, Nilsiä, Juankoski, Maaninka, Karttula, Riistavesi ja Vehmersalmi.


Perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolta, sairaalan vuodeosastoilta, kotisairaalan asiakkuudesta ja lyhytaikaispaikoilta kotihoito käynnistyy aina yhteydenotolla vanhustenpalveluohjaukseen. Samoin jos asiakkaan toimintakyvyn lasku havaitaan kotona.

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain