Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Kuopio-apu käynnistynyt laajana yhteistyönä

Julkaistu 30.4.2020

Kuopiossa on käynnistynyt Kuopio-apu ikääntyneiden kuntalaisten ja lapsiperheiden avuksi. Palvelua on rakennettu jo muutaman viikon ajan, ja se tarjoaa asiointi- ja keskusteluapua yli 70-vuotiaille riskiryhmäläisille koronaepidemian aikana. Apua tarvinneille lapsiperheille on puolestaan toimitettu ruoka-apupalvelua. Kuopio-apua tuottavat yhteistyössä Kuopion kaupunki, Kuopion ev.lut. seurakunnat ja Kuopion kaupungin alueella toimivat Suomen Punaisen Ristin osastot sekä muutamat järjestöt ja yritykset.   

Kuopion kaupunki aloitti huhtikuun alussa puhelinsoitot iäkkäille kuntalaisilleen, jotka eivät ole säännöllisten vanhuspalvelujen piirissä. Kaiken kaikkiaan yhteyttä otetaan 15 000 yli 70-vuotiaaseen kuntalaiseen. Yhteydenotoissa tarkistetaan, tarvitseeko iäkäs kuntalainen apua asiointipalvelun järjestämiseksi ja mietitään yhdessä ratkaisuja avuntarpeisiin.  

Pääsääntöisesti kuntalaiset ovat olleet ilahtuneita yhteydenotosta ja hyvin monella asiat ovat hyvin. Keskusteluapua antaa tarvittaessa seurakunta, johon voidaan ohjata kuntalaisia ja johon myös kuntalainen voi olla itse suoraan yhteydessä.

SPR:n auttajilla on tunnisteet ja he eivät mene huoneistoon  


Mikäli iäkkäitä ei tavoiteta puhelinsoitoilla, kaupunki ottaa yhteyttä heihin vielä tekstiviestillä numerosta 044 718 3075. Jos soittajat eivät tavoita useamman yrityksen jälkeen iäkästä kuntalaista, ilmoittavat he hänen osoitteensa SPR:lle. Pareittain kulkevat SPR:n vapaaehtoiset vierailevat iäkkään kuntalaisen kotiovella tarkistamassa tilanteen. Tähän mennessä on käynnistetty runsas parikymmentä kotitarkastuskäyntiä.     

SPR:n vapaaehtoisilla on tunnisteena liivi, jossa on selkeä SPR-tunniste ja nimikortti. Auttajia on ohjeistettu pysymään puolentoista metrin etäisyydessä kuntalaisesta, ja he eivät mene sisälle huoneistoihin, ellei asukas sitä pyydä. Läheiset ja naapurit voivat myös muistuttaa tästä asiasta iäkkäitä kuntalaisia. Jos omaan kotiin tulee sisälle joku kutsumatta, on syytä soittaa 112 hätänumeroon.  

Ruoka-avun tarve kasvanut  


Ruoka-avun tarve on kasvanut kuopiolaisissa perheissä poikkeusolojen aikana. Suuri osa päivähoitoikäisistä lapsista on jäänyt kotiin, ja koululaiset käyvät etäkoulua kotoa käsin. Perheiden ruokamenot ovat kasvaneet, kun kaikki perheenjäsenet ovat syöneet kaikki ateriansa kotona ja useissa perheissä lomautukset vaikuttavat perheiden kykyyn selviytyä kuluista. Perheissä saattaa olla muitakin kuormittavia tekijöitä tai arjenhallinnan pulmia.  

Koululaisten vanhemmilla on ollut mahdollisuus hakea lastensa lounaat koululta kaksi kertaa viikossa valmiiksi pakattuina annoksina. Kaikilla perheillä ei kuitenkaan ole ollut voimavaroja tai mahdollisuutta noutaa ruokaa kouluilta, jolloin Kuopio-apu on auttanut heitä.  

Paikalliset yhteisöt ja yritykset ovat lähteneet tukemaan kuopiolaisia perheitä ruokakasseilla ja ruokalahjakortteilla. Apu on kohdennettu sitä tarvitseville kuopiolaisille perheille ja muille apua tarvitseville. Ruoka-apu jakaantuu tasaisesti sekä kantakaupunkialueelle että maaseutualueille. Apua on voinut pyytää joko suoraan seurakunnalta tai kaupungin perhepalveluista.

Kuopion kaupunki on tehnyt yhteistyötä ruokajakelun onnistumiseksi seuraavien yhteistyökumppaneiden kanssa: Kuopion ev.lut. seurakunnat, Marttaliitto, Nuorkauppakamari-KomeroFood OY, SPR, Nestle, Ikea, Coca cola, Venneri Oy ja Tokmanni.

Kaupungilla on tarvittaessa valmius rekrytoida läheisaputehtäviin myös omaa henkilöstöä. 4.5.2020 avautuu Tarvitsen apua –sähköinen lomake, jolla perhe, lapsi tai nuori voi ilmaista avun tarpeensa mihin vuorokaudenaikaan hyvänsä. Lomake löytyy 4.5. alkaen muun muassa www.kuopio.fi/tukea-lapsiperheille -sivulta.