Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopio.fi-verkkosivusto on uudistunut

Julkaistu 16.9.2020 | päivitetty 23.9.2020

Kuopion kaupungin verkkosivuille on tehty teknisiä ja sisällöllisiä muutoksia sivuston saavutettavuuden ja selkeyden parantamiseksi. Uudistusten myötä Kuopion kaupungin verkkosivusto vastaa paremmin WCAG 2.1. -ohjeistuksen saavutettavuuskriteerien A- ja AA-tason vaatimuksia.


Saavutettava verkkosivusto palvelee kaikkia käyttäjiä

Digipalvelulaki velvoittaa kaikkia julkisen sektorin toimijoita tekemään verkkosivuistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 mennessä. Saavutettavuuden tuottama hyöty ei kohdistu ainoastaan vammaisluokittelun saaneisiin henkilöihin, vaan saavutettavasta verkkosisällöstä hyötyvät kaikki verkkopalvelua käyttävät henkilöt.

Sivuston ulkoasua uudistettiin ja sivuille tehtiin teknisiä parannuksia

Digipalvelulaki linjaa ne saavutettavuusvaatimukset, jotka verkkopalveluiden tulee täyttää. Kuopion kaupungin verkkosivuille (www.kuopio.fi) tehtiin saavutettavuusarviointi (Eficode) keväällä 2020, jonka jälkeen sivuille on tehty niin teknisiä kuin ulkoasuun liittyviä korjauksia ja parannuksia.

Saavutettavuusmuutosten näkyvimpiä muutoksia ovat mm. navigaation siirtyminen sivuston vasempaan laitaan, jossa se on koko ajan näkyvillä kaikilla sivuilla sekä kuvallisten uutisten, ajankohtaisten uutisten ja tapahtumauutisten uudenlainen sijoittelu etusivulla. Lisäksi pääsivut (esim. Asuminen ja ympäristö, Päivähoito ja opetus, Sosiaali- ja terveyspalvelut) on avattu siten, että niillekin pääsee nyt linkkiä painamalla ja sivulta avautuu kunkin palvelun uutiset.

Verkkosivuston suuren sisältömäärän vuoksi, saavutettavuusarvioinnin yhteydessä esille tulleiden puutteiden korjaaminen on vielä osittain kesken. Osasta kuvista puuttuu vielä tekstivastineet, joillain sivuilla on käytetty taulukoita sisällön asemointiin ja palvelussa on pdf-tiedostoja, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia, myös mobiiliversiossa on vielä joitakin ongelmia, joita korjataan parhaillaan.

Eficode teki sivuille vielä toisen suppeamman saavutettavuusarvioinnin 18.9.2020. Tämän arvioinnin mukaan verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Ei-saavutettava verkkosisältö on kirjattu saavutettavuusselosteeseen.

Kaupungin verkkosivujen kehittämistyö jatkuu

Kaupungin verkkosivuja kehitetään edelleen. Verkkopalveluiden saavutettavuustyö on jatkuvaa parantamista kansalaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Verkkosivujamme kehitetään myös asukkaiden palautteiden ja kehitysehdotusten perusteella. Jos siis huomaat sivustolla toimimattomia linkkejä/virheitä tai haluat antaa palautetta sivustomme saavutettavuuteen liittyen, voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen verkkotoimitus(at)kuopio.fi.

Kuopio.fi -sivusto on rakennettu avoimen lähdekoodin Liferay-alustalle. Järjestelmän toimittaja on Visma Consulting Oy ja sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa Istekki Oy.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain