Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Kuopio.fi-verkkosivuston uudistus alkaa

Kuopion kaupungin Kuopio.fi-verkkosivuston uudistus alkaa tänä syksynä. Uuden sivuston suunnittelu ja toteutus alkaa syksyn 2022 aikana ja julkaisun tavoiteltu ajankohta on vuoden 2023 puolella. Tarkempi aikataulu täsmentyy työn edetessä.
 

Taustatyötä tehty jo pidempään, päätavoitteet selkeät

Verkkosivun uudistamisen taustatyö alkoi jo 2021 syksyllä, jolloin kaupungin markkinointi- ja viestintäyksikkö toteutti kyselyjä sekä kaupungin työntekijöille että muille kaupungin verkkosivujen käyttäjille. Kyselyjen lisäksi tutkittiin verkkosivujen analytiikkaa ja tehtiin haastatteluja liittyen verkkosivujen tulevaisuuden toiveisiin.
 
Esiselvityksen jälkeen uudelle verkkosivulle asetettiin seuraavat päätavoitteet:
 
  • Tiedon parempi löydettävyys: Tärkeinä käytännön seikkoina tähän liittyen ovat valikkorakenteen selkeyttäminen ja hakutoiminnon kehittäminen
  • Sivujen houkuttelevuus: Sivujen visuaalisia ominaisuuksia halutaan monipuolistaa, jotta erilaisten markkinointipainotteisten sivustojen julkaiseminen on jatkossa entistä rikkaampaa
  • Sivustojen yhtenäistäminen: Erilaisia alasivustoja tuodaan Kuopion kaupungin pääsivuston alle mahdollisimman laajasti
  • Ajankohtaisten asioiden näkyvyys: Kuopion verkkosivujen uutisia luetaan runsaasti ja näiden asema halutaan edelleen säilyttää vahvana

Myös muille ajankohtaisille asioille, kuten Kuopion tapahtumille halutaan monipuolisempaa ja parempaa näkyvyyttä.
Kuopion nykyisillä verkkosivuilla on ollut hyvä hakukonenäkyvyys ja tästä halutaan pitää kiinni myös uusilla sivuilla. Tärkeäksi seikaksi uudistuksessa nousee myös sivujen saavutettavuus erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmasta.
 

Uutta ilmettä luvassa

Verkkosivujen visuaalinen ilme tulee uusiutumaan, joten tähän kannattaa valmistautua henkisesti jo etukäteen. Uusi verkkosivu tulee noudattelemaan jo katukuvassakin näkyvää Kuopion kaupungin visuaalista ilmettä. Uudella ja selkeällä ilmeellä halutaan tukea myös tiedon löydettävyyttä ja sivujen käyttömukavuutta.
 

Hyvinvointialueuudistus huomioituna

Verkkosivuston uudistaminen on laaja viestinnän projekti, johon liittyy monia osatekijöitä. Yksi näistä on käynnissä oleva hyvinvointialueuudistus, joka vaikuttaa myös Kuopio.fi-sivustoon. Kunnan verkkopalvelukokonaisuus muuttuu toisenlaiseksi, kun sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät hyvinvointialueen omille verkkosivuille. Jatkossakin Kuopion kaupungin verkkosivuilta tulee kuitenkin olemaan selkeä linkitys Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkosivuille.
 

Yhdessä kuopiolaisten kanssa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkoviestinnän uusiutuminen on jo yksin iso muutos julkisten palveluiden verkkoviestinnässä. Tähän samaan aikarakoon sijoittuu nyt myös Kuopion kaupungin verkkosivu-uudistus.
 
Kuopion kaupungin viestintä toivoo siksi jatkossakin palautetta ja näkemyksiä sivuston uudistamisen suunnittelun eri vaiheissa.  Mahdollisten verkkosivukyselyjen, toimintojen testausten ja erilaisten äänestysten tiimoilta onkin hyvä seurata Kuopion kaupungin sosiaalisen median kanavia sekä tietenkin nykyisiä www.kuopio.fi -verkkosivuja.
 
Tehdään verkkomualiman napaa yhdessä!
 

Verkkosivu-uudistuksen tiimoilta voit olla yhteydessä:


Ville Titoff, viestintäasiantuntija, Kuopion kaupungin markkinointi- ja viestintä
ville.titoff(at)kuopio.fi
 
tai
 
verkkotoimitus(at)kuopio.fi