Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopio haastaa kaikki mukaan yksinäisyyden ehkäisyyn

Valtaosa ihmisistä kokee jossain elämänsä vaiheessa yksinäisyyttä. Yksinäisyys on tunne ulkopuolisuudesta. Yksinäisyyden kokemus voi syntyä sosiaalisten verkostojen puutteesta, mutta sitä voi kokea myös ihmisjoukon ympäröimänä. 
 
Monet yhteiskunnalliset muutokset sekä vallitseva pandemiatilanne ovat lisänneet yksinäisyyden kokemista. Uusimpien selvitysten tulokset kertovat myös kuopiolaisten kokevan yksinäisyyttä aiempaa enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman Finsote-tutkimuksen mukaan yksinäisyyttä kokee 11 % yli 20-vuotiasta kuopiolaisista ja kouluterveyskyselyn mukaan 12 % yläkoululaisista. 
 
Kuopiossa käynnistyy tammikuussa 2022 I love kuopiolainen -kampanja, joka on osa valtakunnallista Lähde-liikettä. Kampanjassa tuodaan vuoden 2022 aikana kuukausittain esille yksinäisyyteen liittyviä teemoja. Tavoitteena on pitää aihetta esillä ja herättää pohtimaan, mitä meistä kukin voi omassa arjessaan tehdä yksinäisyyden ehkäisemiseksi. 
 
”Haluamme lisätä tietoisuutta yksinäisyydestä, vähentää sen aiheuttamaa leimaa ja haastaa kaikki mukaan yksinäisyyden ehkäisyyn”, kertoo Kuopion kaupungin hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen
 
Kampanjalle on luotu oma verkkosivu, josta löytyy kampanjan materiaali. Kampanjaan voi osallistua jakamalla materiaaleja omissa sosiaalisen median ja muissa viestintäkanavissa joka kuukauden 10. päivä. 
 
 
Kuopion kaupunki on kutsunut kampanjaan useita eri yhdistyksiä ja toimijoita Kuopion alueelta, ja mukaan mahtuu edelleen. Esimerkiksi Kauppakeskus Matkus haluaa haastaa muitakin kaupallisia tahoja mukaan rakentamaan konkreettisia toimenpiteitä teeman ympärille, jotta saadaan asialle mahdollisimman iso vaikuttavuus.  
 
”Matkus on valinnut 10-vuotisjuhlateemaksi mielen hyvinvoinnin. Yksinäisyyden ehkäisy on yksi olennainen asia, johon toivomme voivamme vaikuttaa. Siksi olemme mukana viestimässä teemasta, ja lisäksi tarjoamme erilaisille toimijoille Mielitilan, erillisen paikan, jossa nämä toimijat voivat matalalla kynnyksellä kohdata eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä”, kertoo kauppakeskusjohtaja Minna Karppinen.