Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Kuopio mukana laajassa EU:n Liito-orava-LIFE-hankkeessa

Kuopion kaupunki on mukana liito-oravan suojelua edistävässä hankkeessa, jolle Euroopan komissio on myöntänyt 6,7 miljoonan euron suuruisen LIFE-ympäristörahoituksen. Hankkeessa on mukana yhteensä 19 toimijaa Suomesta ja Virosta, ja sen kokonaisbudjetti on 8,9 miljoonaa euroa.
 

Vuoteen 2025 asti ulottuva hanke käsittää laajalti liito-oravan suojelua edistäviä toimenpiteitä talousmetsissä ja kaupunkiympäristössä. Espoon, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit vastaavat yhdessä hankkeen osuudesta, joka keskittyy liito-oravien suojelun, kaavoituksen ja asuntorakentamisen yhteensovittamiseen.
 
Kolmen kaupungin yhteisponnistus liito-oravien hyväksi
 
Tavoitteena on, että kaupungit kokoavat parhaat käytäntönsä liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteen sovittamisesta, istuttavat puita liito-oravan liikkumisen kannalta kriittisiin kohtiin, tekevät liito-oravakartoituksia ja hoitavat liito-oravien asuttamia metsiä. Kuopiossa liito-oravien asuttamien metsien hoitoa suunnitellaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa. 
 
Kuopiossa hankkeeseen liittyviä yleisötapahtumia ja kouluyhteistyötä koordinoi Kuopion luonnontieteellinen museo. Kiertävä liito-oravalähettiläs tarjoaa maksuttomia opetustuokioita Kuopion kouluille, ja kummiluokkien kanssa suunnitellaan myös monipuolisempia oppimiskokonaisuuksia. 
 
Hankkeen muita toimenpiteitä ovat kansallinen liito-oravahavaintojen rekisteri, kansalaisten ja järjestöjen opastus liito-oravakartoituksissa sekä liito-oravan suojelutason nostaminen Virossa. Hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut.
 
Suomessa liito-oravien kanta jatkaa taantumistaan
 

Liito-orava on tiukasti suojeltua laji, jota esiintyy EU-maista ainoastaan Suomessa ja Virossa. Koko Suomen tasolla liito-oravan uhanalaisuusluokitus on silmälläpidettävä, mutta monessa kaupungeissa on nykyään vahva liito-oravakanta. Suomessa arvioidaan olevan noin 143 000 liito-oravanaarasta. Kaupunkiympäristö tarjoavaa koloissa ja pöntöissä ja oravan risupesissä viihtyvälle liito-oravalle pesäpaikkoja, runsaasti ravinnoksi kelpaavia lehtipuita sekä suojaa antavia kuusia.

Lisätietoa:www.kuopio.fi/fi/liito-orava-life


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain