Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Kuopio saavuttamassa hyvää vauhtia kierrätystavoitteet

Uusimman selvityksen mukaan Kuopiossa yhdyskuntajätteiden sekä rakennus- ja purkujätteiden EU:n kierrätystavoitteet on saavutettu. Kiertotalouteen pääsemiseksi on kuitenkin vielä tehtävää.

Esiselvityksen mukaan vuonna 2018 Kuopion yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli 56 % ja rakennus- ja purkujätteen kierrätysaste 81 %. Näin olleen Kuopio on jo saavuttanut EU:n ja valtakunnallisen jätesuunnitelman kierrätystavoitteet.

Kuopio on sitoutunut yhdessä 10 muun Circwaste - kiertotalouden edelläkävijäkuntaverkostoon kuuluvan kunnan kanssa kierrättämään vähintään 55 % yhdyskuntajätteistä, 70 % rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämään jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle.

Kotitalouksien muovi- ja lasipakkausten sekä metallin lajittelumahdollisuudet parantuivat syksyn 2019 aikana voimaan astuneiden erilliskeräysvelvoitteiden myötä, mikä parantaa kierrätysastetta edelleen jatkossa.

Kuopiossa yhdyskuntajätteen sisältämästä biojätteestä kierrätettiin 64 %, joka ylittää valtakunnallisen jätesuunnitelman asettaman tavoitteen 4 prosenttiyksiköllä. Sekajätteen koostumustutkimusten mukaan sekajäte sisältää kuitenkin yhä kolmasosan biojätettä, joten biojätteen parempi lajittelu olisi erittäin tärkeää. Sekäjäte hyödynnetään Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa sähköksi ja lämmöksi, mutta tätä polttoprosessia haittaa seassa oleva märkä biojäte. Biojätteen arvo saadaan parhaiten hyödynnettyä kompostoimalla tai lajittelemalla biojäte biojätteenkeräykseen. Kuopiossa biojäte hyödynnetään biokaasutehtaalla, jossa siitä valmistetaan lainnoitetta sekä biokaasua sähkön- ja lämmöntuotantoon.

Rakennus- ja purkujätteiden määrä on kasvanut lisääntyneen purkamisen myötä 2,6 –kertaisesti vuoteen 2000 verrattuna. Jatkossa rakennus- ja purkujätteiden määrään ja materiaalien yhä parempaan kiertoon voidaan vaikuttaa erityisesti rakennusten suunnittelulla kiertotalouden periaatteet huomioiden.

Jätemäärien ja kierrätysasteiden seuranta on haastavaa jätetilastoinnin epätarkkuuksien johdosta. Valtakunnallisesti erityisesti Suomen ympäristökeskus kehittää jatkuvasti laskentamenetelmiä. Kuopiossa tehdyssä esiselvityksessä havaittiin, että erityisesti vuoden 2000 jätetilastointitietoja oli haastavaa saada. Selvityksen tekemiseen on käytetty parasta mahdollista saatavilla olevaa aineistoa ja selvitys myös osoittaa, että tilastointia on syytä kehittää edelleen.

Kuopiossa on jo pitkään tehty jätehuollon kehittämistyötä yhteistyössä Jätekukon ja kuntien kanssa.

- Selvitys osoittaa, että Kuopion seudulla on tehty oikeita asioita. Tästä on hyvä jatkaa jätehuollon edelläkävijäkuntana, iloitsee ympäristöjohtaja Tanja Leppänen.

Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä. Kaupunkistrategian Resurssiviisas Kuopio –tavoitetta toteutetaan resurssiviisausohjelman ja jätepoliittisen ohjelman avulla.

Esiselvityksen toteutti Ramboll Finland Oy. Selvitys oli osa Kiertotalouden ja resurssiviisauden Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) –hanketta, jolle Pohjois-Savon liitto on myöntänyt rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja:
Linkki esiselvitykseen (pdf)
Minna Kuuluvainen, ympäristöasiantuntija, minna.kuuluvainen(a)kuopio.fi, 044 718 2148
Tanja Leppänen, ympäristöjohtaja, tanja.leppanen(a)kuopio.fi, 044 718 2141

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain