Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2019 -julkaisu sisältää kaavoituskatsauksen

Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2019 -julkaisu on ilmestynyt. Julkaisu kertoo, miten kaupunki kehittyy lähivuosina.

Vuoden 2019 aikana kaavatyöt painottuvat kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin kasvun ja monipuolisen elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttitarjonnan monipuolisuuteen ja riittävyyteen, täydennysrakentamiseen, Savilahden ja keskusta-alueen kehittämishankkeisiin sekä keskustaajamien kehittämiseen.

Keskeisiä yleiskaavahankkeita ovat mm. Keskustan, Itkonniemi - Vanhan aseman ja Vanuvuoren osayleiskaavat. Kaupungin kilpailukykyä ja yritystonttitarjontaa edistetään etenkin Savilahden, Musiikkikeskuksen ympäristön, Matkuksen, Pienen Neulamäen, Hepomäen ja Tahkon asemakaavoituksella.

Kuopio suunnittelee ja rakentaa -julkaisun on koonnut kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkisuunnittelupalvelut. Kaavoituskatsaus julkaistaan kaupungin internet -sivuilla.

Lue lisää ja tutustu julkaisuun: Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2019


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain