Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopio tarjoaa peruskoulujen etäopetuksessa oleville mahdollisuuden pakattuun lounaaseen – koululounasta koulujen tiloissa vain lähiopetuksessa oleville

Valtioneuvoston mukaan kouluateria on järjestettävä lähiopetuksessa oleville oppilaille. Muille oppilaille kouluruokailua voidaan järjestää siinä laajuudessa kuin se on mahdollista, ja tästä päättää opetuksen järjestäjä. Kouluruokailun järjestäminen ei saa kuitenkaan edistää viruksen leviämistä ja lähikontakteja tulee edelleen välttää.

Kasvun ja oppimisen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 31.3.2020, että Kuopion kaupunki tarjoaa jatkossakin koululounasta koulujen tiloissa vain lähiopetukseen oikeutetuille oppilaille, jotta lähikontaktit eivät lisääntyisi. Mikäli peruskoulun etäopetuksessa olevan lapsen huoltaja haluaa lapselleen koululounaan, oppilaan tai huoltajan on mahdollista noutaa koululounas pakattuna kahdesti viikossa. Jakelu aloitetaan maanantaista 6.4. alkaen. Halukkuutta kartoitetaan huoltajille keskiviikkona 1.4. Wilman kautta lähetettävällä kyselyllä.

Mahdollisuus koululounaaseen edistää lasten välistä tasa-arvoa sekä vähentää perheiden talouspaineita ja kuormittumista. Lounaita noudettaessa tulee kuitenkin muistaa, että koronaviruksen leviämisen estämiseksi henkilöiden täytyy pitää vähintään 1 metrin turvaväli toisiinsa ja kaikenlaisia lähikontakteja tulee välttää.