Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopio varautuu koronavirukseen monin tavoin

Julkaistu 12.3. klo 13 | päivitetty 12.3. klo 14:30 (epidemia-termi)

Kuopion kaupunki on perustanut kaupunkitasoisen koronavirustilannetta koordinoivan ryhmän, joka kokoontuu säännöllisesti. Työryhmä huolehtii tarvittavien toimenpiteiden kaupunkitasoisesta ohjaamisesta. Kuopiolla on jatkuva valmius reagoida tilanteen tai valtakunnallisen ohjeistuksen muuttuessa.

Kaupunki kehottaa työntekijöitään jäämään kotiin, mikäli he ovat olleet epidemia-alueella

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat antaneet suosituksen sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä korkeakoulujen henkilökunnalle eilen 11.3.2020.

Kuopion kaupunki kehottaa työntekijöitään, jotka ovat olleet epidemia-alueella, jäämään kotiin. Tarvittaessa työnantaja pyrkii järjestämään etätyötä tai korvaavaa työtä. Suositus koskee koko kaupungin henkilökuntaa.

(Lisäys 12.3. klo 14:30 THL on luopunut termin epidemia-alue käyttämisestä, koska koronaviruksen epidemiatilanne Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on muuttunut nopeasti, joten maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueeksi luovutaan.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa.)

Tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirus on riski erityisesti ikääntyneille ja monisairaille. Erityisen huomion kohteena ovat toimintayksiköt, joiden asiakkaina ovat riskiryhmiin kuuluvat asiakkaat ja potilaat. Tästä syystä altistuneita kehotetaan välttämään vierailuja riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden ja potilaiden luona.

Kansalaisten vastuuntunto oman sekä läheistensä terveydestä ja turvallisuudesta on tärkeää. On hyvä muistaa perussääntö käsi- ja yskimishygieniasta. Yleensäkään flunssaisena tai muissa oireissa ei ole hyvä mennä kouluun tai harrastuksiin.

Kaupungin oma toiminta

Kuopion kaupunki on päättänyt, että ainakin toukokuun loppuun saakka kaikki kaupungin vieraanvaraisuuteen liittyvät vastaanotot perutaan, eikä uusia järjestetä. Kaupunki ei myöskään ota vastaan kansainvälisten ryhmien vierailuja.

Kaupunki kieltää työntekijöiltään ulkomaille suuntautuvat työmatkat.

Ulkomaille suuntautuvat luokkaretket ja koulujen matkat perutaan toistaiseksi. Myös kansainväliset vierailut kouluille ja päiväkodeille perutaan toistaiseksi. Myös kotimaan oppilasmatkojen kohdalla käytetään suurta harkintaa, ettei lapsia ja nuoria turhaan altisteta virukselle.

Kaupunki suosittelee työntekijöitään käyttämään etätyön mahdollisuutta.

Kaikissa kaupungin kokouksissa ja tilaisuuksissa sekä työpaikalla vältetään kättelyä.

Kuopio tiedottaa koronavirustilanteesta ja sen vaatimista muutoksista ja linjauksista verkkosivuillaan: www.kuopio.fi/tietoa-koronaviruksesta

Kuopion kaupungin johtokeskus