Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Kuopiolainen Tarjoomo.fi-palveluhaku avataan, luvassa helpotusta ikääntyneiden arkeen

Paikalliset, eri alojen palveluntarjoajat perustivat Tarjoomo-osuuskunnan keväällä 2020. Osuuskunnan luoma Tarjoomo.fi-palveluhaku avataan maanantaina 22.2.2021. Palveluhausta ikäihmiset ja heidän omaisensa löytävät hyvinvointia ja kotona asumista tukevat palvelut yhdestä paikasta. Tarjoomo.fi-palveluhaussa voi myös helposti vertailla hintoja sekä antaa palveluista palautetta.


Kaupungin palveluohjaajien työ ja asiakkaiden arki helpottuvat yhteistyössä yritysten kanssa

 

Osuuskunnassa yritykset ja Kuopion kaupunki tekevät tiivistä yhteistyötä. Tarjoomo.fi-palveluhaku edistää kuopiolaisten hyvää ikääntymistä ja kotona asumista välittämällä tietoa erilaisista yritysten ja yhdistysten tuottamista palveluista. Olipa kyse hoivasta, virkistyksestä tai kodin askareista – luotettava palveluntuottaja löytyy Tarjoomo.fi-palvelusta.

Kuopion kaupungin palveluohjaajat tulevat käyttämään Tarjoomo.fi-palveluhakua palveluntarjoajien etsimiseen. Näin ollen Tarjoomo.fi tuo helpotusta myös kaupungin palveluohjaajien työarkeen. Ammattilaisten avustuksella Tarjoomo.fi -palveluhausta löytyy apua myös niille kuntalaisille, jotka eivät itse käytä sähköisiä palveluita. 


Kuopion kaupunki ensimmäisenä kuntana mukana monialaisessa osuuskunnassa

 

Tällä hetkellä osuuskuntaan kuuluu jo 56 jäsentä. Uusia jäseniä liittyy mukaan jatkuvasti. Jäsenet voivat olla kaikkea kevytyrittäjistä suurempiin yrityksiin, joilla kuitenkin on kaikilla yhteinen tavoite: tarjota laadukkaita, luotettavia ja yksilöllisiä palveluja alueemme ikäihmisille.  Osuuskunnan jäseneksi voi liittyä myös kuntia ja yhdistyksiä. Kuopion kaupunki liittyi osuuskuntaan ensimmäisenä kuntana. 

Tarjoomo on voittoa tavoittelematon osuuskunta, jonka keskeisenä tehtävänä on ikäihmisten kotona asumisen ja heidän hyvinvointinsa tukeminen. Tarjoomon arvoja ovat luotettavuus, turvallisuus, yksilöllisyys ja tarpeen mukaisuus. Osuuskunnan toimintamalleilla edistetään näiden arvojen toteutumista myös käytännössä. Osuuskunnan tavoitteena on olla yhteistyöverkosto, joka kehittää palvelujaan yhteistyössä.

 

Lisää: www.tarjoomo.fi