Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

Kuopiolle avustusta viisaan liikkumisen edistämiseen

Kuopion kaupunki on saanut Ympäristöministeriön avustusta, jota on jaettu kuntien ilmastohankkeille. Kuopion hankkeen nimi on ”Viisaat arjen matkat”, ja hankkeen kohderyhmänä ovat alakoululaiset ja heidän vanhempansa. Ympäristöministeriö rahoitti yhteensä 12 hanketta.

Viisaat arjen matkat -hankkeessa Kuopion kaupunki yhteistyössä Liikenneturvan ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin kanssa kannustavat alakoululaisia arjen matkojen viisaampiin valintoihin. Hankkeen aikana Taikuri Alfrendo kiertää kaikki Kuopion alakoulut polkupyörällä ja pitää kouluilla arkiliikunta-teemaisen esityksen 1.-3.-luokkalaisille. Esityksessä tuodaan huumorin ja vuorovaikutuksen keinoin esille kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen vaihtoehtoa arkimatkoissa. Taikuri Alfrendon kanssa toteutetaan sosiaalisen median videoita ala- ja yläkoululaisille sekä työmatkaliikkujille.

Vanhempien asennoitumisen arkiliikuntaan on havaittu olevan ratkaisevassa roolissa myös lasten ja nuorten liikkumisessa. Niinpä hankkeeseen sisältyy 5-10 vanhempainiltaa. Vanhemmista kootaan myös testiryhmät joukkoliikenteen käyttäjiksi, kävelyyn ja pyöräilyyn. Testiryhmä sitoutuu kahden viikon ajaksi käyttämään arjessaan viisaan liikkumisen keinoja ja raportoimaan havainnoistaan.

Viisaat arjet matkat -hanke on jatkoa vuosina 2018-19 toimineelle Fiksusti kouluun -hankkeelle. Hankkeessa kehitetään myös koulumatkapassi-sovellusta ja Fiksusti kouluun -hankkeessa mukana olleille kouluille tehdään kulkutapakyselyt. Fiksusti kouluun -hankkeessa selvisi, että vanhemmat kuljettavat lapsiaan kouluun autolla lyhyitäkin matkoja. Uuden hankkeen kulkutapakyselyllä saadaan tietoa jatkossakin siitä, miten koululaiset koulumatkan taivaltavat. Koulumatkapassilla toivotaan olevan kannustava vaikutus koulumatkan kulkumuodon valintaan. Passin avulla koulut voivat järjestää mm. pieniä kilpailuja aiheeseen liittyen.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain