Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion henkilöstövähennykset konkretisoituivat – irtisanottavien määrä jää ennakoitua pienemmäksi

Kuopion kaupungissa käytiin yhteistoimintaneuvottelut 26.9. – 8.11.2019. Pysyvien henkilöstömenosäästöjen saavuttamiseksi kaupunki jättää täyttämättä 79 tehtävää ja irtisanoo 33 henkilöä. Lisäksi määräaikaisten käyttöä vähennetään. Kertaluonteisten henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu pääosin työntekijöiden vapaaehtoisilla vapailla sekä koulutus- ja työllistämismäärärahoja pienentämällä.

Kuntien vuoden 2019 tilinpäätökset ovat muodostumassa ennätyksellisen huonoiksi. Kuopion kaupungin arvio toiminnallisesta alijäämästä on noin 37 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä alkaneen vuoden talousarvio on henkilöstömenosäästöistä huolimatta lähes 14 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupunginhallitus päätti 16.9.2019 pitämässään kokouksessaan käynnistää tuotannollisin ja taloudellisin perustein yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi vuosina 2020 ja 2021. Tavoitteeksi asetettiin yhteensä 8,8 M€ pysyvät henkilöstömenosäästöt. Vuonna 2020 tavoitteena on saavuttaa 2 miljoonan euron kertaluontoiset säästöt ja pysyväisluonteisina säästöinä 4 miljoonaa euroa. 

Vuodelle 2020 asetettu kertaluonteinen säästö muodostuu pääosin vapaaehtoisista palkattomista vapaista sekä lomarahojen vapaaksi vaihdoista. Pysyvien henkilömenosäästöjen saavuttamiseksi kaupunki joutuu irtisanomaan henkilöstöä.

- Irtisanottavien määrää on vielä viime päivinä pystytty pienentämään ja osalle irtisanottavista pystytään tarjoamaan uusia tehtäviä. Hyvänä asiana voidaan myös pitää sitä, että henkilöstöä ei lomauteta. Tällä hetkellä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanottavien määrä on 33, toteaa kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

Tehtäviä ja virkoja jätetään täyttämättä 79. Kokonaisuudessaan henkilöstövähennykset ovat siten yhteensä 112. Lisäksi määräaikaisten käyttöä vähennetään.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen pitää irtisanomisia valitettavana, mutta välttämättömänä talouden tasapainottamiseksi:

- Näillä toimenpiteillä pystytään vastaamaan myös vuoden 2021 säästötavoitteeseen ja kääntämään kehitystä suotuisammalle uralle. Muutos antaa myös tilaa toimintatapojen uudistamiselle ja henkilöstön osaamisen laajentumiselle.

- Palvelutarpeen muutoksesta kertoo se, että kaupunki joutuu samaan aikaan rekrytoimaan henkilöstä muun muassa varhaiskasvatukseen ja vanhus- ja hoivapalveluihin.

Henkilöstövähennykset kohdistuvat kaikille palvelualueille, kuntatekniikkaliikelaitos Mestariin ja Pohjois-Savon pelastuslaitokseen. Vain vanhusten hoivapalvelujen asiakastyötä tekevä hoitohenkilökunta oli yt-menettelyjen ulkopuolella. Vaikutukset asukkaiden arkeen pyritään minimoimaan.

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain