Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kansainvälinen toiminta kulkee kumppanuuden ja yhteistyön hengessä kohti konkretiaa

Kaupungintalon juhlasali täyttyi lennokkaista ajatuksista ja eloisasta keskustelusta, kun joukko Kuopiossa aktiivisia kansainvälisiä toimijoita kokoontui miettimään kansainvälisyyden roolia Kuopion tulevaisuudessa, erityisesti osaavan työvoiman saatavuuden tulokulmasta. Yhdistävänä tekijänä erilaisille näkemyksille oli, että Kuopio on valinnut kasvun tien, mutta luonnollisen väestönkasvun hiipuessa kaupunki tarvitsee kasvun jatkumiseksi yhä enemmän muuttajia muualta Suomesta ja ulkomailta.

Kuopio on kansainvälinen kaupunki ja on aina ollut kohtaamispaikka paikallisten ja vieraiden, läheltä ja kaukaa tulleiden kesken. Kansainvälisyyden parissa on Kuopiossa monia aktiiveja; kansainvälisyys koskettaa niin hallintoa, yrityselämää, vapaaehtoisjärjestöjä kuin kouluja ja korkeakouluja.

Kumppanuuden ja yhteistyön hengessä Kuopion kaupunki kutsui kansainvälisyydestä kiinnostuneita toimijoita keskustelemaan kansainvälisestä toiminnasta ja tilanteesta kaupungintalon juhlasaliin maanantaina 10.6.2019. Mukana oli edustajia muun muassa monista yrityksistä, järjestöistä, yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta, sekä kansainvälisyyden kanssa työskenteleviä kaupunginhallinnon työntekijöitä.

Avauspuheenvuorossaan kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen sanoi, että Kuopiosta on tehtävä vastaanottavaisempi tänne töihin ja opiskelemaan tuleville riippumatta heidän taustastaan. ”Kuopioon muuttavan palveluprosessin tulee toimia samoin, muuttaapa ihminen Kuopioon Iisalmesta tai Indonesiasta.” Kaupunginjohtaja Pirhonen myös kiitteli Suomen uutta hallitusohjelmaa sen pyrkimyksistä laajentaa edustustoverkostoa maailmalla ja purkaa kansainvälisen rekrytoinnin lupaprosessien pullonkauloja.

Koulutus- ja työperäinen maahanmuutto

Tilaisuudessa muodostettiin pienryhmiä, jotta erilaisista taustayhteisöistä tulevat toimijat pääsivät vaihtamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan keskenään. Keskusteluissa käsiteltiin niin suuria teemoja ja pitkän aikavälin linjauksia Kuopion kansainvälisyyden tulevaisuudesta, kuin myös pienempiä yksityiskohtia, jotka olisi hyvä ottaa huomioon.

Yhteisiä näkemyksiä löytyi monesta asiasta. Tilaisuuden osallistujat pitivät tärkeänä muun muassa, että Kuopiossa asuvat ulkomaalaiset pääsevät osallistumaan mahdollisimman sujuvasti työmarkkinoille ja että alueen työnantajat rekrytoinneissaan huomioivat myös paikkakunnalla asuvat vieraskieliset työnhakijat. Samoin kiinnitettiin huomiota siihen, että kansainvälisiä osaajia kannattaa hyödyntää, kun kotimarkkinoilla toiminut yritys päättää laajentaa liiketoimintaansa ulkomaille.

Erityisesti Pohjoismaihin ja niiden lähiverkostojen hyödystämiseen keskittynyt ryhmä totesi yhteisenä näkemyksenään muun muassa, että yhteinen tiedonhankinta ja tiedon jakaminen auttaisi kaikkia toimijoita luomaan paremman Pohjoismaiden markkinatutkimuksen. Lisäksi pohjoismaista yhteistyötä tulisi enemmän brändätä ja korostaa yhteistyön helppoutta, jotta erityisesti opiskelijat kiinnostuisivat Pohjoismaiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Kuopioon ja lähialueille tulee paljon ihmisiä ulkomailta lyhytaikaisesti paitsi opiskelemaan, myös sesonkiluonteisiin töihin, muun muassa poimimaan mansikoita ja matkailun palvelukseen. Tällaiset henkilöt, jotka ovat jo tutustuneet suomalaiseen yhteiskuntaan ja Kuopion tunnelmaan, olisi hyvä saada jäämään pidemmäksi aikaa Kuopioon ja hakemaan pysyvämpiä työpestejä alueelta järjestämällä rekrytointitapahtuma heidän alkaessa tehdä lähtöä.

Konkreettisina keinoina, joilla Kuopiossa asuvien suomalaisten ja ulkomaalaisten kohtaamisia voitaisiin parantaa, nähtiin esimerkiksi kansainvälisten harjoittelijoiden rekrytointi julkishallintoon, mutta myös yrityksiin ja kolmannelle sektorille. Myös englanninkielistä viestintää pidettiin oleellisen tärkeänä, sillä usein asioista kerrotaan vain suomeksi, vaikka monet asiat Kuopiossa kiinnostaisivat myös kansainvälistä yleisöä.

Kuopion kansainvälisen viestinnän tärkeys

Kansainvälisestä viestinnästä keskusteltiin tilaisuudessa laajemminkin. Viestintä on kaiken A ja O. Kuopiolaistoimijat tekevät monia hienoja ja kiinnostavia asioita, mutta tekeminen ei saavuta mahdollisimman laajaa yleisöä hukkaan, jollei siitä tiedoteta kansainvälisesti, mikä tarkoittaa uutisoimista englanniksi.

Tarinaa on kerrottava kahdella tavalla. Yhtäältä Kuopioon muuttaville täytyy kertoa Kuopion tarina, jotta he kotoutuvat tänne ja heille on tarjottava tilaisuuksia kertoa oma tarinansa kuopiolaisille ennakkoluulojen vähentämiseksi. Toisaalta meidän on yhdessä kerrottava Kuopion tarinaa maailmalle ja kannustettava Kuopiossa asuvia ulkomaalaisia viemään tarinaamme kotimaihinsa.

Käytännössä Kuopion kansainvälisyyden parissa työskentelevät toimijat voisivat koordinoida kansainvälistä viestintäänsä sosiaalisessa mediassa yksinkertaisesti. Hyvä alku olisi käyttää häshtägejä #internationalKuopio kun viestitään Kuopion kansainvälisestä toiminnasta tai asioista, jotka voisivat olla täällä asuville ulkomaalaisille kiinnostavia, ja #KuopioinEnglish julkaisuissa, jotka kertovat Kuopiosta englanniksi.

Myös apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas kiinnitti huomiota kansainväliseen viestintään omassa puheenvuorossaan. Hän piti tärkeänä varovaisuutta, jottei anneta väärin tulkittavaa viestiä Suomen ja Kuopion työpaikkatilanteesta tai työvoiman tarpeen painopisteistä.

Keskusteluun osallistuneet pitivät tilaisuutta onnistuneena ja näkivät tärkeänä, että kuopiolaistoimijat jatkavat yhteistyötä kansainvälisten teemojen parissa. Yhteistyötä tullaan jatkamaan kesälomien jälkeen yhteisillä tapaamisilla.

Seminaarin osallistujat painottivat, ettei kansainvälisen toiminnan kehittäminen saa jäädä vain puheiden ja suunnitelmien tasolle, vaan siihen tarvitaan konkretiaa. Kesän jälkeen Kuopiossa järjestetäänkin yrittäjien ja oppilaitosten kanssa kaksi rekrytointitapahtumaa. 5.9. Mä oon mun pomo –toritapahtuman kohderyhmänä ovat opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat ja se kannustaa ryhtymään yrittäjäksi. 30.10. taas järjestetään rekrytointitilaisuus, jossa kohtautetaan ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita ja työnantajayrittäjiä.

Omassa puheenvuorossaan Marco Rigano painotti, että verkostoja, joihin ulkomailta Kuopioon muuttavat voivat liittyä, on kehitettävä.

Seminaarin esitysaineistot

Talent boost -video

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueen pohjoismainen yhteistyö, Maarit Niskanen

Kuopio goes Nordic, Eeva Lehtomäki

Pohjoismainen yhteistyö - Savonian kokemukset, Virpi Laukkanen

Kuopiossa asuvat ulkomaan kansalaiset 2018

Kaupunginjohtajan seminaariesitys 10.6.2019

Kuinka vastava KV-osaajien tarpeisiin - FutureSavo -hanke, Tiina Pursiainen

Tiivistelmä - Työpajakeskustelujen pääviestejä 10.6.2019 

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain