Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti

Kuopion kaupunki on käynnistänyt Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ohjataan kansallisen kaupunkipuiston alueella tapahtuva hoito ja kehittäminen alueen erityisarvot huomioiden, yhdessä osallisten kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman avulla on tarkoitus edistää alueen vetovoimaisuutta hyödyntäen sen olemassa olevia vahvuuksia. Suunnitelma toimii keskeisenä lähtökohtana alueen virkistyskäytön ja matkailun edistämiselle.

Vuonna 2017 perustetun Kuopion kansallisen kaupunkipuiston alueeseen kuuluu keskustan vehreitä puistoja, arkkitehtuurin helmiä, kaupan ja kohtaamisen paikkoja, ainutlaatuisia rännikatuja sekä laaja alue Keski- ja Etelä-Kallaveden kauniista saaristoluonnosta. Kansalliset kaupunkipuistot ovat kaupunkilaisten olohuoneita, joissa ihmiset voivat kohdata, viihtyä ja virkistyä ympäri vuoden.

Kuinka voin osallistua?

Tärkeä osa suunnitelman laatimista on löytää osallisten kanssa yhteinen näkemys kansallisen kaupunkipuiston alueella tapahtuvalle toiminnalle ja kehittämiselle pitkällä tähtäimellä. Suunnitelma laaditaan tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden, päättäjien, elinkeinoelämän ja yhdistysten osallisten kanssa.

Suunnitelman laatimista varten on perustettu osallispaneeli, joka kokoontuu kolmesti suunnitelman laadinnan aikana.

Osallispaneelin lisäksi suunnitelmasta järjestetään kaksi yleisötilaisuutta, jotka ovat kaikille avoimia.

  • Ensimmäisessä yleisötilaisuudessa keskustellaan kansallisen kaupunkipuiston hoidon ja käytön tavoitteista, tarpeista ja toiveista. Tilaisuus järjestetään 22.6.2021 klo 18.00-20.00 etäyhteyksin. Osallistumisohjeista tiedotetaan tarkemmin kesäkuun alussa kaupungin verkkosivuilla.
     
  • Syksyllä järjestettävässä toisessa yleisötilaisuudessa käsitellään suunnitelman luonnosta vuorovaikutteisesti. Tilaisuuden tarkempi ajankohta ja osallistumisohjeet tiedotetaan syyskuun alussa kaupungin verkkosivuilla.
     

Hoito- ja käyttösuunnitelma asetetaan nähtäville lokakuussa 2021 ja siitä voi antaa palautetta. Nähtävillä olosta ja suunnitelman kommentoinnista tiedotetaan tarkemmin syksyllä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii Kuopion kaupungin ohjauksessa ja toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.
Voit seurata suunnitelman etenemistä osoitteessa: www.kuopio.fi/kansallinen-kaupunkipuiston-hoito-ja-kayttosuunnitelma

Ympäristöministeriö on myöntänyt tälle hankkeelle rahoitusta kansallisten kaupunkipuistojen harkinnanvaraisista kunnostus- ja kehittämisavustuksista 2020.

Kansallinen kaupunkipuisto on Suomen maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä sijaitseva puistojen, arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden muodostama laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki on sitoutunut. Suomessa on tällä hetkellä kymmenen kansallista kaupunkipuistoa: Hämeenlinnassa (perustettu 2001), Porissa (2002), Heinolassa (2002), Hangossa (2008), Porvoossa (2010), Turussa (2013), Kotkassa (2014), Forssassa (2015), Kuopiossa (2017) ja Kokkolassa (2020).

Lue lisää Kuopion kansallisesta kaupunkipuistosta.

Lisätietoja:
Heli Laurinen, yleiskaavapäälliikö, Kuopion kaupunki
044 718 5430, heli.laurinen(at)kuopio.fi

Sonja Semeri, Ramboll Finland Oy, sonja.semeri(at)ramboll.fi