Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kasvu jatkui - tilinpäätös ennakko-odotuksia parempi

Poikkeusoloista huolimatta Kuopio saavutti keskeiset tavoitteet ja peruspalvelujen toimivuudesta huolehdittiin. Monet kuntapalvelut siirtyivät verkkoon ja työn tekemisen tavat muuttuivat. Kuopion vetovoima vahvistui entisestään. Kuopio nousi Suomen kahdeksanneksi suurimmaksi kaupungiksi.

Kuntatalous selvisi vuodesta 2020 odotettua paremmin. Kuopion kaupungin tilinpäätös muodostui 19,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Positiivinen tulos ei kuitenkaan korjaa kaupungin talouden rakenteellisia ongelmia. Koronatilanteen vuoksi valtion lisäbudjetit toivat kaupungin valtionosuuksiin yli 30 miljoonan euron lisäyksen. 

Kuopiossa verotulot kasvoivat 4,8 % ja edellisvuodesta. Toimintamenojen vertailukelpoinen kasvu oli 2 %. Vuosikate parani 57,2 miljoonaan euroon, joka on 120 % poistoista. Ylijäämään vaikutti lisäksi kuntatekniikkaliikelaitoksen yhtiöittämisjärjestelyistä syntynyt kirjanpidollinen satunnainen myyntivoitto, 9,2 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena kaupungin tilinpäätös sisältää lukuisia kertaluonteisia ja poikkeuksellisia eriä, joita on tarkemmin selostettu tilinpäätösasiakirjassa.

Kaupungin bruttoinvestoinnit vuonna 2020 olivat yhteensä 81,7 miljoonaa. Investointien tulorahoitus oli 73 prosenttia, joten siinä tapahtui merkittävä parannus edellisvuoteen verrattuna. Lainamäärä kasvoi 63,2 miljoonalla eurolla eli noin 500 euroa/asukas, Vuoden 2020 lopussa lainamäärä asukasta kohden on 3821 euroa.  

Kaupungin organisaatiossa ei enää tilikauden 2020 jälkeen ole liikelaitoksia, kun kuntatekniikkaliikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2021 alusta Mestar Kuopio Oy:ksi, joka on kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö.  

Kaupunkikonsernin, joka sisältää kaupungin, liikelaitoksen ja taseyksiköiden lisäksi kaupungin omistamat konserniyhteisöt, kuntayhtymä- ja muut yhteisöosuudet, vuoden 2020 ylijäämä oli 45,7 miljoonaa euroa. Konsernitase oli 2 miljardia euroa.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen esittelee vuoden 2020 tilinpäätöstä videolla:

Työttömyyden kasvu pelättyä pienempi, asukasluku kasvoi lähes tuhannella


Koronavuosi merkitsi lomautettujen määrän merkittävää kasvua. Työttömyysluvut eivät kuitenkaan olleet niin huonot kuin kevään ja kesän kehitys ennakoi. Vuoden takaiseen työttömyyden kasvu oli 3,1 %-yksikköä. Kuopion työttömyysaste vuonna 2020 oli 13,0 %, vertailukaupunkien joukossa luku oli pienimpiä.
 
Asukasmäärä kasvoi 964 hengellä ja Kuopio nousi Suomen 8. suurimmaksi kaupungiksi. Kuopiossa oli vuoden 2020 lopussa oli 120 246 asukasta. Rakentaminen jatkui vilkkaana ja asuntoja valmistui 1329.

Investoinnit etenivät suunnitellusti – henkilöstömenojen säästöt toteutuivat

Kaupungin suurimmat rakennusinvestoinnit olivat museon peruskorjaus ja laajennus, von Wrightin koulu ja päiväkoti läntisellä maaseutualueella, Lumit-lukion rakentamisen käynnis-tyminen sekä Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntahalliksi. Lisäksi elokuussa avattiin Suomen toiseksi suurin uimahalli ja matkustajasataman alueen kehittämishankkeen maanrakennustyöt ja uusi aallonmurtaja valmistuivat.
Yhdyskuntarakentamisen ylivoimaisesti suurimmat investoinnit kohdistuivat Savilahden alueeseen, ne olivat 10 miljoonan euron luokkaa. 
 
Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena vuodelle 2020 tavoitteeksi asetetut 6,0 miljoonan euron henkilöstömenosäästöt saavutettiin. Kokonaisuutena henkilöstömenot toteutuivat 8,4 miljoonaa euroa talousarvioon merkittyä pienempinä. Henkilötyövuosien vähennys vuoteen 2019 verrattuna oli 73.

Kaupunki kirjasi sairaanhoitopiirin alijäämien kattamiseksi miltei 11 miljoonan euron me-nonlisäykset vuodelle 2020.   

Tilinpäätöksen keskeisiä tunnuslukuja  


Kaupungin luvut sisältävät kaupungin, taseyksiköt ja liikelaitoksen. Konserni sisältää edellä mainittujen lisäksi kaupungin omistamat konserniyhteisöt ja –yhteisöosuudet. 

 

2018 

2019  

2020  

Muutos 19/20 

Vuosikate M€ 

31,6 

16,5 

57,2

+247 % 

Vuosikate %-poistoista 

66 % 

30 % 

120 %

 

Vuosikate €/asukas 

266 

138 

476

338 

Verotulot M€ 

441,3 

464,0 

486,2

4,8 % 

Nettoinvestoinnit M€ 

66,3 

74,3* 

60,4

-19 % 

Investointien tulorahoitus % 

37 % 

14 % 

73 %

 

Yli-/alijäämä M€ 

-3,9 

54,9 

19,2

-35,7 

Lainakanta €/asukas 

2891 

3322 

3821

+499 

Henkilötyövuodet

6541 

6472 

6399

-73 

Asukasmäärä 

118 664 

119 282 

120 246

+964 

Konsernin lainakanta €/asukas 

8053 

9020 

9712

+692 

Konsernin lainat ja vuokravastuut €/asukas

9379 

10616 

10940

+324 

   *ilman vesiliikelaitoksen omistusjärjestelyjä 

Kaupungin talouteen liittyy paljon epävarmuutta


Kaupungin organisaatio on osoittanut, että toiminnassa on mahdollista tehdä muutoksia hyvinkin nopealla aikataululla sekä muuttaa ketterästi työn tekemisen ja asiakaspalvelun tapoja. Sekä välittömässä koronan hoidossa että monissa muissa keskeisissä palveluissa toimiva henkilöstö on tehnyt ensiarvoisen arvokasta työtä kuntalaisten palveluiden turvaamiseksi. Vaikka tilanne on edelleen akuutti, on katsetta suunnattava tuleviin vuosiin:

-Meillä on edessä pitkä tie koronasta toipumiseen. 2020-luvulla kuntapalvelujen henkilöstöä eläköityy ennätysmäärä. Hyvinvointialueiden valmistelutyö tulee työllistämään merkittävästi kaupungin asiantuntijoita. Painavimmat vielä ratkaisua vailla olevat kysymykset liittyvät palveluvalikoimaan ja palveluverkostoon. Toiminnan suunnittelua ei voida perustaa kertaluonteisten erien tuomaan helpotukseen, toteaa kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.
 

Tilinpäätöstiedote (pdf)
Tilinpäätöksen esittelyaineisto (pdf)
Tilinpäätöskirja 2020 (pdf)