Kulttuuriuutiset Kulttuuriuutiset

Takaisin

Kuopion kaupungin museoilla takana jälleen huippuvuosi, kokonaiskävijämäärä yli 78 000

Museot ponnistavat tulevaisuuteen


Taidemuseon kävijämäärä kasvoi viime vuonna 2018; lisäystä oli 4 450 kävijää edellisvuoteen verrattuna. Kuopion museo suljettiin elokuun 2018 lopulla rakennustöiden vuoksi, joka vaikutti hieman vuoden kokonaiskävijämäärään.

Museot järjestivät näyttelytoiminnan lisäksi runsaasti tapahtumia, edellisvuoden tapaan lähes 1050. Museokohteiden ulkopuolella järjestettyihin tapahtumiin osallistui yli 5 200 kiinnostunutta. Kokonaisyleisömääräksi karttui 83 350, 4 550 edellisvuotta vähemmän.

Museokävijöitä kiinnostivat erityisesti Kuopion museossa näyttelyt Sydämen kodit – Siirtokarjalaiset ja heidän jälkeläisensä Savossa 12.10.2017–24.8.2018 sekä Elämän historia – Suurten sukupuuttoaaltojen voittajia ja häviäjiä 1.3.–24.8.2018.

Kuopion taidemuseossa yleisön suosikki oli Ateneumin taidemuseon tuottama näyttely Veljekset von Wright 24.3.–2.9.2018.

Kuopion korttelimuseoon vetivät väkeä erityisesti Toivon ja sekasorron aika Kuopio itsenäisyyden alkuvuosina 6.3.–4.11.2018 sekä Korttelimuseon joulu –näyttely 30.11.2018–6.1.2019.

Vuoden 2018 kokonaiskävijämäärä museokohteissa oli 78 139.

  • Kuopion museo: 33 387
  • Kuopion taidemuseo: 26 192
  • Kuopion korttelimuseo: 17 446
  • J.V. Snellmanin kotimuseo: 1 114


Asiakkaat mukaan museoiden toimintaan ja kehittämistyöhön

Näyttelytoiminnan lisäksi museot ja niiden yleisötyö toteuttivat vuoden aikana lukuisia opastuksia, työpajoja, retkiä, luentoja, taide- ja kulttuurivartteja sekä osallistuivat moniin tapahtumiin, tilaisuuksiin ja pedagogiseen lainaustoimintaan.
Kuopion museon ja Kuopion kaupungin kirjaston yhteistyön kehittämistä jatkettiin.

Vuoden kuluessa erilaisille asiakasryhmille tuotettiin laaja-alaisesti uusia museokokemuksia ja palvelumuotoilun kehittämistä jatkettiin. MuseoLab – Tulevaisuuden museo -hankkeen myötävaikutuksella kasvatettiin asiakkaiden sitoutuneisuutta museotoiminnan kehittämiseen. Kävijöiden osallistamista lisättiin, mikä kasvattaa museokokemusten vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä tulevaisuuden museoissa.