Uutiset Uutiset

Takaisin

Liikuntapaikkojen ja harrastustilojen rajoitus loppuu Kuopiossa - Kokoontumisrajoitukset jatkuvat koko Itä-Suomessa

Päivitetty 24.1.2022

Itä-Suomen AVIn päätöksen mukaan (12.1.2022) tilojen sulkemisen määräys jatkuu osassa Itä-Suomea, mutta ei Pohjois-Savossa. Tiedotteessa todetaan, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella tilojen sulkemista koskeva määräys päättyy 13.1., sillä tartuntatautilain mukaiset edellytykset sulkupäätökselle eivät tällä hetkellä täyty.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.1.2022

Käytännössä tämä tarkoittaa siis, että suljettuna olleet joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan ja kontaktilajien harrastamiseen tarkoitetut Kuopion kaupungin sisäliikuntapaikat avataan jälleen asiakkaille perjantaista 14.1. alkaen. 

Kuopion kaupunki muistuttaa samalla kuitenkin liikuntapaikkojen koronaturvallisesta käytöstä! Ohjeet liikuntapaikkojen terveysturvalliseen käyttöön näet Liikkuva Kuopio-sivustolta.

Kuopion kansalaisopiston kevätlukukauden aloittamisessa on noudatettu 13.1. saakka voimassa olevia alueellisia rajoituksia. Perjantaista 14.1. alkaen kurssit pääsivät jatkumaan normaalisti. Kaikista kurssien alkamisista ja jatkumisista tiedotetaan osallistujia erikseen. Lue kansalaisopiston oma tiedote tästä linkistä

Myös muu Kuopion kaupungin aikuisten ryhmäliikunta ja harrastustoiminta pääsee jatkumaan 14.1. alkaen normaalisti: 

  • Asukastoiminta jatkuu, järjestäjä vastaa tilojen ja toiminnan terveysturvallisuudesta. Asukastoiminta kirjastojen tiloissa noudatetaan kirjastojen sääntöjä.
  • Liikuntaryhmien toiminta jatkuu. Ryhmän ohjaaja vastaa toiminnan terveysturvallisuudesta.
  • Alavan palvelutalon ja Nilsiän Manttaalitalon tilavarauksiin perustuva toiminta jatkuu. Tilan varaaja vastaa toiminnan terveysturvallisesta järjestämisestä.

Kaupungin tiloissa toimintaa järjestävät tahot vastaavat itse rajoitusten ja suositusten mukaisesta tilojen käytöstä. 

Tilojen terveysturvallista käyttö edellyttävä määräys jatkuu

Itä-Suomen AVI on päätöksellään 21.1. jatkanut tilojen terveysturvallista käyttöä koskevan tartuntatautilain (58 d §) mukaisen määräyksen voimassaoloa Pohjois-Savon alueella.

Tilojen käyttöjä koskeva määräys edellyttää, että asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi mm. rajoittaa asiakasmäärää, järjestää asiakaspaikat väljästi, tehostaa ilmanvaihtoa ja suositella maskin käyttöä tiloissaan.

Määräys on voimassa 20.2.2022 saakka.

Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 21.1.2022

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat koko Itä-Suomessa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 14.1.2022 tehnyt päätöksen yleisötilaisuuksien* ja yleisten kokousten* rajoittamisesta. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön ja sisätiloissa enintään 20 henkilön tilaisuuksia. Ulkotiloja koskeva määräys on voimassa 15.1.-14.2.2022.

Sisätiloja koskeva rajoitus astuu voimaan maanantaina 17.1.2022. Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka. Rajoituksista ei voi
vapautua koronapassia käyttämällä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 14.1.2022

Kokoontumisrajoitusten vaikutukset Kuopion kaupungin palveluihin 

Kaikki Kuopion kaupungin järjestämät yli 20 henkilön yleisötilaisuudet on peruttu (mm. Kulttuurikahvila, Pakkaspäivien pakkasjuhlat, Perheiden liikuntalauantait). 

Kuopion kaupungin elokuvatoiminta, Kino Kuvakukko ja Kino Manttu

Kino Kuvakukon ja Kino Mantun elokuvatoiminta jatkuu 20 henkilön asiakasrajoituksella. 

Toimenpiteistä tartuntariskin ehkäisemiseksi on laadittu kirjalliset suunnitelmat, jotka ovat tiloissa asiakkaiden nähtävillä. Tiloissa on voimassa maskisuositus.

Kuopion musiikkikeskus ja kaupunginorkesteri

AVIn uuden päätöksen myötä yli 20 henkilön live-tapahtumien järjestäminen ei ole mahdollista Kuopion Musiikkikeskuksessa 14.2.2022 saakka. Tapahtumien siirtämisistä, peruutuksista ja palautuskäytännöistä tiedotetaan Musiikkikeskuksen www-sivuilla.

Kuopion kaupunginorkesterin tulevien viikkojen toiminnasta tiedotetaan myöhemmin. Kaupunginorkesterin kevään kausikorttiasiakkaisiin sekä 27.1. ja 10.2. konsertteihin lipun ostaneisiin ollaan yhteydessä lippujen korvaamiseen liittyen.

Lisätietoa koronarajoitusten vaikutuksista, tapahtumien siirroista ja peruutuksista sekä lippupalautuskäytännöistä Kuopion Musiikkikeskuksen www-sivuilla: www.kuopionmusiikkikeskus.fi/uutinen/koronaviruksen-vaikutukset-kuopionmusiikkikeskuksen-toimintaan/

Kuopion kaupunginteatteri  

Kuopion kaupunginteatterin esitystoiminta on keskeytetty 17.1.–14.2.2022 Itä-Suomen aluehallintoviraston kiristyneiden koronarajoitustoimien vuoksi. Ainoastaan Pakkassirkuksen esitykset järjestetään 20 henkilölle. 

Toiminta teatterilla jatkuu esityksiä lukuun ottamatta. Valmistelemme innolla kevään ja tulevan syksyn ensi-iltoja näyttämöillä sekä muilla osastoilla. 

Lue lisää mm. lippujen peruutuksista: kuopionkaupunginteatteri.fi/ajankohtaista/186 

 

* Mitä ovat yleisötilaisuus ja yleinen kokous?

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia. Tällaisia ovat myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.

Yleisötilaisuuden käsitteen piiriin ei kuulu jatkuvaluonteinen, normaali toiminta (tällaista ovat esim. seurojen ja yhdistysten säännölliset ryhmät tai kaupungin ohjatut ryhmät tai oppilaitosten tai työpaikkojen normaali toiminta).


Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten määritelmät tulevat kokoontumislaista.