Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Kuopion kaupungin pohjoisella urakka-alueella aloittanut uutena alueurakoitsijana Destia Oy 1.10.2021 lähtien

Tänä syksynä Destia Oy aloitti uutena urakoitsijana keskeisen kaupunkialueen pohjoisella alueurakka-alueella. Se toimii urakoitsijana seuraavan viiden vuoden ajan. Kuopion kaupunki vastaa kaupungin hallinnassa olevien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta sekä niihin liittyvien töiden tilaamisesta alueurakoitsijoilta, jotka valitaan pääosin kilpailuttamalla.

Alueurakkaan sisältyy talviaikaan katujen talvikunnossapito, esimerkiksi liukkaudentorjunta, lumen auraus ja lumivallien poisto. Kesäajan töihin kuuluvat mm. nurmikoiden ja kasvien hoito, uimarantojen ja satamien kunnossapito. Ympärivuotisesti esimerkiksi leikkikenttien turvallinen käyttö kuuluu urakkaan. Lisäksi urakkaan kuuluu, että kunnossapidetään hulevesiverkostoa, liikennemerkkejä sekä muita katujen ja yleisten alueiden kalusteita.

Katu- sekä puistoalueet on jaettu liikennemäärien ja käytön mukaan erilaisiin kunnossapitoluokkiin, joissa määritellään toiminnan lähtörajat ja toimenpideajat talvikunnossapitotehtäville. Nyt käynnistyneessä urakassa Destia Oy:n hoidossa on katuja sekä kävely- ja pyöräilyväyliä noin 160 km, ja puistoja sekä muita viheralueita noin 25 ha.

- Uudessa alueurakkamallissa pystytään paremmin keskittymään kunnossapidon laadun parantamiseen yhteistyössä urakoitsijan kanssa, toteaa kaupungin kunnossapitopäällikkö Jere Toppinen.

Nyt käynnistyneessä alueurakassa käytetään Kuopiossa ensimmäistä kertaa urakkamallina ns. hoidonjohtourakkaa. Käytännössä urakassa on samat vastuut kuin ennenkin, eli urakoitsija toimii työnjohtajana ja kaupunki urakan valvojana. Uusi hankintamalli perustuu avoimuuteen, laatuun panostamiseen ja siihen, että tilaaja eli kaupunki on alihankintojen kilpailuttamisessa mukana. Tämä tarkoittaa kaupungin ja urakoitsijan välisen yhteistyön kasvua ja läpinäkyvämpää urakan hoitoa.

- Nyt alkaneessa urakassa pystymme uuden urakkamallin ansiosta urakoitsijan kanssa yhdessä tekemään joustavammin muutoksia esim. kunnossapidon laatuun vaikuttaviin ohjeisiin ja työmenetelmiin, kertoo Toppinen.

Uudessa urakkamallissa urakoitsija on antanut tilaajalle tarjousvaiheessa neljä laatulupausta, joissa kärkinä ovat aikaisempaa parempi laatutaso esimerkiksi jalankulku- ja pyöräväylien talvikunnossapidossa. Samoin keväistä pölyämistä ja hiekanpoistoa tullaan edelleen tehostamaan.

- Yhteistyö urakoitsijan kanssa on käynnistynyt jo kesällä hankintojen kilpailutuksen ja suunnitelmien tarkentamisen kautta hyvässä yhteishengessä. Urakoitsija on tähän mennessä osoittanut ennakkoluulotonta asennetta kaikille uuteen urakkamuotoon. Toivottavasti uusi malli osoittautuu tulevina vuosina sellaiseksi, että tilaajan ja urakoitsijan välinen yhteistyö näkyy asukkaiden suuntaan kunnossapidon parantuneena laatuna, arvioi Toppinen.

- Destia toteuttaa vaativia kaupunkien hoitourakoita mm. Helsingissä, Turussa, Lahdessa ja Varkaudessa. Myös uudesta hoidonjohtourakkamallista on Destialla kokemusta sekä kaupungeista että valtion tiestöltä. Kuopion pohjoinen hoidonjohtourakka on erittäin tervetullut lisä Destian työkantaan ja on ollut hieno huomata, kuinka sujuvasti avoin yhteistyö urakoitsijan ja tilaajan kesken on lähtenyt liikkeelle myös täällä Kuopiossa, kertoo Destia Oy:n työmaapäällikkö Jani Nissinen.

Pohjoinen alueurakka, yleiskartta alueurakkarajoista (pdf)

Kuopion kaupunki on jaettu kymmeneen alueurakka-alueeseen, joilla urakoitsijoina toimivat Savon Kuljetus Oy kolmella alueella, YIT- Infra Oy ja Mestar Kuopio Oy molemmat kahdella alueella ja Destia Oy, Nilsiän Sora Oy sekä HP-Konepalvelu kukin yhdellä alueella.

Lisätietoja antavat:
Kuopion kaupunki
kaupungininsinööri Ismo Heikkinen, 044 718 5656, ismo.heikkinen(at)kuopio.fi
kunnossapitopäällikkö Jere Toppinen, 044 718 5674, jere.toppinen(at)kuopio.fi (paikalla 25.10. alkaen)

Destia Oy / Kuopion kaupungin pohjoinen HJU 2021 – 2026
työmaapäällikkö Jani Nissinen, 040 681 2661, jani.nissinen(at)destia.fi