Uutiset Uutiset

Takaisin

Kuopion kaupungin toimenpiteet yritysten tilanteen helpottamiseksi

Koronaviruspandemia ja valtioneuvoston 16.3.2020 antamiin linjauksiin liittyvien valmiuslain käyttöönottoasetusten toimeenpano on aiheuttanut merkittäviä vaikutuksia yritysten tilanteeseen.

Poikkeuksellisessa tilanteessa yritykset joutuvat vaikeuksiin kassavirran tyrehtyessä samalla kun yritysten menot juoksevat edelleen. Tässä tilanteessa kaupunki valtion ohella haluaa olla yritysten tukena.

Kuopion kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.3.2020 seuraavista ensivaiheen toimenpiteistä yrityksille:

Neuvonta ja ohjaus

Kuopion kaupungin yrityspalvelun koko henkilöstö neuvoo ja ohjaa yrityksiä poikkeustilan aikana.

• Yrityspalvelu auttaa yrityksiä mm. valtion lisärahoituspakettien tukihakemuksissa
• Tiivistä yhteistyötä tehdään mm. Pohjois-Savon liiton, ELY-keskuksen, Finnveran, Business Finlandin ja yrittäjäjärjestöjen kanssa tilanteen parantamiseksi

Taloudellinen tuki

• Kaupungin oman ja tytäryhtiöiden maksuliikenteen toimintatavat
– Kaupungin laskujen maksamisen jouduttaminen, kuitenkin viimeistään eräpäivänä
– Kaupungin lähettämien laskujen maksuajan pidentäminen.
– Maksuajan korottomuudesta ja perinnästä pidättyminen kriisin aikana.
– Määräaikainen vuokranmaksun lykkäys (hakemuksesta max 3 kk kerrallaan).
– Vuokran alentaminen harkitaan myöhemmin.
– Jos tilojen käyttö on estetty valtion tai kaupungin toimesta -> vuokravapaus esteen ajalle

• Hankintojen toteuttaminen varhennetussa aikataulussa
– Purku- ja rakennusurakoiden aikaistaminen
– Pienhankintojen kohdentaminen paikallisille yrityksille
– Kuntaliiton ja yrittäjäjärjestöjen suositukset

Ohjeet on tarkoitettu soveltuvin osin myös tytäryhteisöjen käyttöön.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä, puh. 040 502 8192
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, puh. 044 718 2790
Elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen, puh. 044 718 2085