Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 10.6.2019

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 10.6.2019

Teknisiä talousarviomuutoksia 2019

Vuoden 2016 kilpailukykysopimuksessa sovittiin, että 2017 – 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana kertyviin vuosilomiin liittyviä lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Lomarahaleikkauksen päättyessä, vuoden 2019 tilinpäätökseen lomaraha kirjataan tavanomaisella tasollaan. Koska muutos vaikuttaa viime kädessä palvelualueiden henkilöstömenoihin, on keskitetty määrärahavaraus jaettava palvelualueille. Koko kaupungin tasolla tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2019 palvelualueiden määrärahoihin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen

 

Vuoden 2020 talousarvion valmistelu

Vuoden 2020 talousarvion valmistelu perustuu tilinpäätöksen 2018 tietoihin, vuoden 2019 ensimmäisen osavuosikatsauksen tulosennusteeseen ja arvioihin vuoden 2020 toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutoksista. Vuoden 2020 talousarvion lähtötasona on vuoden 2019 toteutumasta tehty ennuste. Palvelualueiden menojen liikkumavara tulee ensi vuonna jäämään varsin pieneksi. Talousarviovalmistelun kehys vuodelle 2020 on laskettu palvelualuekohtaisesti ja kasvu kuluvan vuoden toimintakate-ennusteeseen vaihtelee 0,5 – 1,5 %:n välillä.

Valmistelun tuloksena koko kaupungin toimintakate vuodelle 2020 päätyy –682,4 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen muutosprosentti ilman vesiliikelaitoksen vaikutusta on 2019 ennusteeseen verrattuna +2,16 %. Taseyksiköt ja liikelaitokset laativat talousarvioesityksensä niin, että tuloutus kaupungille säilyy vähintään ennallaan ja vuosikate kattaa poistot. Valmistelulinjaus merkitsee sitä, että tämänhetkisillä verotulo- ja valtionosuusarvioilla koko kaupunki tulisi tekemään noin - 13 miljoonaa euroa alijäämää, vuosikate kattaisi poistot noin 70 %:sesti ja investointien rahoittamiseksi tarvittavan lainamäärän kasvu olisi noin 50 miljoonaa euroa, yli 400 euroa/asukas. Vuoden 2020 investoinnit ovat kasvamassa yli 90 miljoonaan euroon ja vuosille 2021-2023 keskimäärin 120 miljoonaan euroon/vuosi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy talousarvion valmistelun periaatteet edellä selostetun mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja omistajaohjauksen laatimaan kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan tarkemman operatiivisen valmisteluohjeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kuopion kaupungin omistamien Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeiden myynti

Monetra Pohjois-Savo Oy on lähettänyt 26.5.2019 kirjeen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille ja Kuopion kaupungille, jossa se ehdottaa, Kuopion kaupunki ja Pohjos-Savon sairaanhoitopiiri myisivät omistamiaan Monetra Pohjois-Savon osakkeita yhtiön yhdeksälle uudelle pienosakkaalle, joita ovat Islab Verkko Oy, Islab liikelaitos kuntayhtymä, Sakupe Oy, Järviseudun Työterveys Oy, Kallaveden Työterveys Oy, Pohjois-Savon liitto, Suonenjoen kaupunki, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä ja Suonen-joen Vesi Oy, kullekin 10 kpl.

Näin ollen osakekauppa koskisi yhteensä 90 osaketta, eikä sillä näin ollen olisi olennaista vaikutusta Kuopion ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistusosuuksiin, mutta se yksinkertaistasi prosessia uusien omistajien osakkaiksi tulemiseksi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki voi myydä Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeita enintään 90 kpl hintaan 100,72 euroa/kpl. Tämän myyntierän osalta osakkeiden hintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksellä. Merkittävämmät muutokset ja omistajajärjestelyt tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. Osakkeiden luovutuksessa huomioidaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen säädökset ja osakkeiden kauppakirjat allekirjoitetaan hallintosäännön nimenkirjoitusoikeuksien puitteissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistön 297-433-7-90 Säynelampi kaupassa

Kuopion kaupungin Ranta-Toivalan kylässä on 10.5.2019 tehty kiinteistökauppa 7,431 hehtaarin kokoisesta kiinteistöstä 297-433-7-90 Säynelampi. Kuopion kaupunki on hankkinut maata omistukseensa Ranta-Toivalasta systemaattisesti vuodesta 2014 alkaen. Tänä aikana alueelta on hankittu kaupungin omistukseen noin 179 hehtaaria maata, seitsemällä eri kiinteistökaupalla. Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelmassa vuodelle 2019 on linjattu, että maanhankintaa jatketaan Ranta-Toivalan alueella. Maanhankinnalla ja myöhemmin toteutettavalla kaavoituksella mahdollistetaan yhdyskuntarakenteen laajeneminen Ranta-Toivalaan.

Kiinteistön 297-433-7-90 Säynelampi hankinta edistää Kuopion kaupungin maankäyttötavoitteita alueella ja on kaupungin harjoittaman maanhankintapolitiikan mukaista.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan 10.5.2019 tehdyssä 7,431 hehtaarin kokoista kiinteistöä 297-433-7-90 Säynelampi koskevassa kiinteistökaupassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers