Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 11.6.2018

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 11.6.2018

 

Kuopion kaupungin viestintä- ja markkinointiohje

Kuopion kaupungin viestintäohje on päivitetty uudeksi viestintä-ja markkinointiohjeeksi. Ohjeen sisältö on pysynyt pääosin samana, mutta tekstiosuutta on tiivistetty ja sisältöä järjestely uudelleen. Markkinointiviestinnän osuus on päivitetty kaupungin uuden brändin mukaiseksi.

Viestintäohjeen päätehtävä on antaa viestinnällinen tuki Kuopion strategian päämäärien toteuttamiselle sekä kiteyttää arkiviestinnän avuksi keskeiset pääviestit. Viestinnän periaatteet ohjaavat kaikkea kaupungin viestintää.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kaupungin viestintä- ja markkinointiohjeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Jatkoajan hakeminen Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) –hankkeelle

Kuopion kaupunki on ollut osatoteuttajana Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) –yhteishankkeessa, jonka tavoitteena on ollut käynnistää resurssiviisaustyö Kuopiossa, Iisalmessa sekä Varkaudessa.

Kuopion kaupunki tähtää jätteettömäksi, päästöttömäksi ja globaalisti kestävän kulutuksen kaupungiksi viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Resurssiviisausohjelmassa on asetettu välitavoitteita vuoteen 2030 ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä mittareita niiden seuraamiseksi. Kuopiossa KierRe-hanke on teettänyt esiselvityksen Kuopion seudun kiertotalouspotentiaalista ja tilannut Kuopion uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Kuluneen hankekauden aikana on lisäksi toteutettu useita kampanjoita ja tapahtumia ja hanke käynnistänyt nopeita kiertotalouden kokeiluja.

Hankkeen toteuttajat esittävät Pohjois-Savon liitolle jatkoaikaa ja lisärahoitusta 30.9.2019 saakka. Kuopion osatoteutuksen kustannusarvio ajalle 1.1 – 30.9.2019 on 92 297 €. Tästä kuntarahoituksen eli Kuopion kaupungin osuus on 23 075 €, sisältäen Navitas Kehitys Oy:lle maksettavan osuuden hankkeen hallinnoinnista (noin 5 000 €).

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki sitoutuu jatkamaan KierRe-hankkeen toteuttamista 30.9.2019 saakka ja varaa siihen tarvittavan kuntarahan 23 075 € vuoden 2019 talousarvion yhteydessä, mikäli hankkeen jatkolle saadaan ulkopuolinen rahoitus.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä

Kunnallinen Työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat kuluvan vuoden alussa neuvotelleet kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista. Uusien virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi alkoi 1. helmikuuta ja päättyy maaliskuussa 2020.

Sopimuskautena toteutetaan eri sopimusaloille sovitut yleiskorotukset ja paikalliset järjestelyerät. Sopimusten kustannusvaikutus 26 kuukauden sopimusjaksolla on 3,5 prosenttia, mikä vastaa työmarkkinakierroksen niin sanottua yleistä linjaa.

Neuvottelutulos ei muuta niin sanottua kilpailukykysopimusta eikä myöskään kajoa lomarahojen leikkaukseen tai niiden kompensointiin.

Neuvottelutulokseen sisältyy määräaikainen, erillinen työ- ja virkaehtosopimus paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta. Sopimus koskee kaikkia sopimusaloja. Tuottavuustavoitteiden ja kertaerän piirissä on kunnan tai kuntayhtymän koko henkilöstö. Kertaerän prosentti on kaikille sama. Kertaerä on 9,2 prosenttia palkansaajan varsinaisesta palkasta ja se maksetaan koko henkilöstölle tammikuussa 2019.

Erän maksaminen perustuu kunnan tai kuntayhtymän strategian mukaisiin tuloksellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon. Tuottavuustavoitteet voidaan kytkeä myös jo käynnissä olevaan strategia-työhön. Työnantaja voi hyödyntää organisaatiossa jo käytettyjä arviointi-menetelmiä tai -käytäntöjä. Kertaerän maksamisen edellyttämät toimenpiteet toteutetaan vuosina 2018–2019.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää kertaerän toimeenpanosta vuosina 2018-2019 siten, että tuottavuustavoitteet kytketään strategian toimeenpanoon, toimintakulttuurin uudistamiseen, palveluiden kehittämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Kertaerä kirjataan vuoden 2018 kuluksi, minkä johdosta tarvittavat talousarviomuutokset tehdään myöhemmin syksyllä 2018.                           

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain