Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 15.7.2019

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 15.7.2019

Nilsiän pelastusaseman hankesuunnitelman hyväksyminen

Nilsiän paloasema on toiminut väistötiloissa sisäilmaongelmien takia vuodesta 2013. Kuopion kaupunki on käynnistänyt Nilsiän paloaseman hankesuunnittelun vuonna 2014. Uusi päivitetty hankesuunnitelma valmistui 1.4.2019, jonka jälkeen suunnitelmaa päivitettiin vielä jättämällä ensihoidon tilat pois. Uudessa päivitetyssä hankesuunnitelmassa tavoitehinta-arvion mukainen kokonaiskustannus esitetylle uudisrakennusratkaisulle on nyt 3 500 000 € (alv 0).

Mikäli kalustohalli toteutetaan jättämällä toinen sammutusyksikkö ja maasto-mönkijän tilat pois, on kustannus 3 390 000€ (alv 0). Tämän arvellaan kuitenkin merkittävästi heikentävän Nilsiän alueen ja koko Koillis-Savon sammutus- ja pelastustoiminnan valmiuksia.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Nilsiän pelastusaseman hankesuunnitelman ja että Nilsiän uusi pelastusasema rakennetaan hanketyöryhmän esityksen mukaisesti, kalustohalli mitoitettuna kolmelle sammutusyksikölle, hankesuunnitelmassa esitetylle tontille ja että hankkeelle varataan hankesuunnitelman mukainen investointimääräraha. Hankkeelle haetaan palosuojelurahaston avustusta.

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: "Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen. Toiminnallisten synergiahyötyjen saavuttamiseksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille tarjotaan mahdollisuutta sijoittaa ensihoito osaksi kokonaisuutta."

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän muutetun päätösehdotuksen.


Joensuun ja Kuopion kaupunkien välisen yhteistyön ohjausryhmän nimeäminen 1.7.2019–31.5.2021

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää Joensuun ja Kuopion kaupunkien yhteiseen ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajiston ja kaupunginjohtajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan valitseminen 1.7.2019–31.5.2021

Kaupunginhallitus valitsi kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimesi johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavassa kokoonpanossa:

Parviainen Marjatta (pj, varajäsen Halonen Heljä)
Heikkinen Petteri (vpj, varajäsen Ojala Raimo)
Happonen Eeva (varajäsen Kela-Korhonen Nina)
Eskelinen Pirjo (varajäsen Romo Virva)
Hirvonen Ilkka (varajäsen Matilainen Markku)
Miettinen Markku (varajäsen Karjalainen Juha)
Vartiainen Taneli (varajäsen Lappalainen Hannu)

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan valitseminen

Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2019 että Kuopion Vesi Liikelaitoksen toiminta lakkautetaan 31.12.2019. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsee Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä nimeää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus valitsi Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimesi johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavassa kokoonpanossa:

Eloranta Eero (pj, varajäsen Matilainen Pekka)
Niemi Hanna (vpj, varajäsen Karjalainen Sirpa)
Hakala Jussi (varajäsen Hiltunen Ilkka)
Lappi-Hautamäki Anja (varajäsen Laakoli Pia)        
Orsjoki Ari (varajäsen Sinervuo Risto)
Puskala Varpu (varajäsen Wilska Päivi)
Rissanen Pasi (varajäsen Koponen Vesa)


Lähidemokratiajaoston nimeäminen 1.7.2019 – 31.5.2021

Kaupunginhallitus valitsi viisi jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä keskuudestaan toimikaudekseen lähidemokratiajaostoon sekä nimesi jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Kosunen Jaakko (pj, varajäsen Kaartinen Tiina)
Auvinen Harri (vpj, varaäjäsen Meriranta Heikki)
Tolppanen Tapio  (varajäsen Nykänen Jarmo)        
Eskelinen-Fingerroos Miia (varajäsen Pääkkö Sakari)
Hartikainen Kari (varajäsen Punkki Pia)


Omistajaohjausjaoston nimeäminen 1.7.2019–31.5.2021

Kaupunginhallitus nimesi omistajaohjausjaostoon viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä seuraavassa kokoonpanossa:

Koskinen Allu (pj, varajäsen Pääkkö Sakari)
Kivelä Antti (vpj, varajäsen Savolainen Leila)
Kosunen Jaakko (varajäsen Kaartinen Tiina)        
Virtanen Erkki (varajäsen Punkki Pia)
Auvinen Harri (varajäsen Meriranta Heikki)


Kuopion romanityöryhmä toimintakaudella 1.7.2019–31.5.2021

Kaupunginhallitus nimesi jäsenet Kuopion romanityöryhmään toimikaudeksi 1.7.2019–31.5.2021 seuraavassa kokoonpanossa:

Pj. Kantele Kaisa
Vpj. Kundakçi Satu
Baltzar Aila
Baltzar Hagert Orvokki
Hagert Mertsi
Hagert Seppo
Nikkinen Tenho

Työllisyyspalvelu :
Pirjo Oksanen (varajäsen Virpi Noronen)
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue:
Wihuri Mirja
Kasvun ja oppimisen palvelualue:
Kuitunen Mika
Väänänen Jari
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue:
Siltavuori Veera
Kuopion evl.lut. seurakuntayhtymä:
Savolainen Irene
Niiralan kulma Oy:
Vanninen Päivi ( varajäsen Mäenpää Joni)
Savon koulutuskuntayhtymä:
Lahtinen Niina
TE-toimisto:
Örmälä Merja
Itä-Suomen aluehallintovirasto:
Valentin Helena


Tilatyöryhmän nimeäminen toimintakaudeksi 1.7.2019 – 31.5.2021

Kaupunginhallitus nimesi tilatyöryhmän yksimielisesti seuraavassa kokoonpanossa:

Antti Kivelä (pj)
Tiina Kaartinen (vpj)
Allu Koskinen
Kaisa Kantele
 

Kuopion vammaisneuvoston nimeäminen 1.7.2019–31.5.2021

Kuntalain mukaisesti vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin tai muiden elämän osa-alueiden kannalta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää vammaisneuvoston toimintakaudekseen vammaisjärjestöjen esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja nimesi vammaisneuvoston toimikaudekseen seuraavan kokoonpanon mukaisesti:

Pj. Tuononen Antti
Vpj. Heinonen Katja
Asumaa Jukka (varajäsen Holopainen Tarja)
Burman Tuomo (varajäsen Rytkönen Eija)
Jouhkimo Sirpa (varajäsen Ovaskainen Tapio)
Liukkunen Helena (varajäsen Saastamoinen Mika)
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue:
Laura Eskanen (varajäsen Mikkonen Maarit)

Kaupunkiympäristön palvelualue:
Pakarinen Paula

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue:
Rönkkö Kirsi (varajäsen Partanen Päivi)

Luottamushenkilöedustajiksi neuvostoon nimettiin Kirsi Kokko (varalla Ritva Mikkola) ja Tytti Koslonen (varalla Jaakko Juntunen).

Vanhusneuvoston nimeäminen toimintakaudeksi 1.7.2019 – 31.5.2021

Kaupunginhallitus nimesi jäsenet neuvostoon seuraavan kokoonpanon mukaisesti:

Pj Kukkonen Erkki  (varajäsen Miettinen Kyösti)
Vpj  Pirjo Väätäinen (varajäsen Tenho Tuppurainen)
Kaija Mönkkönen (varajäsen Helvi Rissanen)
Raija Tsutsunen (varajäsen Keijo Karttunen)
Jaakko Jauhiainen (varajäsen Salli Tiainen)
Kari Putkonen (varajäsen Kari Loponen)
Koivistoinen Anja (varajäsen Pulkkinen Leena)
Laurinkari Juhani (varajäsen Huttunen Markku)
Mäntynen Veli  (varajäsen Vilmi Veikko)
Rönkkö Marjatta (varajäsen Mikkola Ritva)
Piironen Pirkko-Liisa (varajäsen Miettinen Elisa)
Rissanen Tiina (varajäsen Kaipainen Tanja)


Kaupungin yhteistyötoimikunnan nimeäminen 1.7.2019 – 31.5.2021

Kaupunginhallitus nimesi edustajat ja näille henkilökohtaisen varaedustajan yhteistyötoimikuntaan sekä nimesi yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan:

pj Jaakko Kosunen (varajäsen Tiina Kaartinen)
Tapio Tolppanen  (varajäsen Savolainen Leila)
Eskelinen-Fingerroos Miia  (varajäsen Vähälä Eija)
Meriranta Heikki  (varajäsen Auvinen Harri)
Virtanen Erkki (varajäsen Punkki Pia)


Kaupunginhallituksen edustaja lauta- ja johtokunnissa 1.7.2019–31.5.2021

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää valita toimikaudekseen edustajansa edellä mainittuihin lauta- ja johtokuntiin:

Alueellinen jätelautakunta (Savo-Pielisen jätelautakunta)
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kaupunkirakennelautakunta
Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Perusturva- ja terveyslautakunta
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kaupunginhallitus valitsi edustajat edellä mainittuihin lauta- ja johtokuntiin seuraavan kokoonpanon mukaisesti:

Alueellinen jätelautakunta:
Kaartinen Tiina (varajäsen Asikainen Iiris)

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta:
Savolainen Leila (varajäsen Hartikainen Anna)

Kaupunkirakennelautakunta:
Koskinen Ari (varajäsen Vähälä Erja)

Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Kosunen Jaakko (varajäsen Kaartinen Tiina)

Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta:
Meriranta Heikki (varajäsen Auvinen Harri)

Perusturva- ja terveyslautakunta:
Tolppanen Tapio (varajäsen Savolainen Leila)

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:
Vähälä Eija (varajäsen Chiksoevo Elena)

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta:
Hannu Kananen (varajäsen Tapio Tolppanen)

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta:
Punkki Pia  (varajäsen Erkki Virtanen)

Eronpyyntö kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä / Eija Vähälä

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Eronpyyntö kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenyydestä / Miia Eskelinen-Fingerroos

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Monetra Oulu Oy:n osakkeen hankkiminen

Kuopion kaupungilla on tarvetta tulkkauspalveluille. Kuopion kaupunki on kilpailuttanut tulkkauspalvelut Sansia Oy:n kautta, mutta kilpailutuksen voittaneen palveluntarjoajan palvelu ei aina ole ollut tarpeen mukaista. Monetra Oulu Oy tarjoaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ohella myös tulkkauspalveluja. Kuopion kaupungilla olisi mahdollista hankkia tulkkauspalvelut Monetra Oulu Oy:ltä, mikäli sillä olisi omistusta em. yhtiössä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki hankkii yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen hintaan 720 € käännös- ja tulkkauspalvelujen toimivuuden varmistamiseksi jatkossakin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Talousarviomuutos 2019/ Pohjois-Savon pelastuslaitos

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin konserniohjeen hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin omistajapolitiikan hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen siten, että omistajapoliittisten linjausten luvun 3 kaksi ensimmäistä lausetta muutettiin muotoon:  ”Yhteisöjen omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan väline palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi. Omistamiseen liittyviä päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon elinkeinoelämän näkökulma ja yritysvaikutukset.”

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy osakassopimuksen muuttaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vahingonkorvaushakemus/ Tupamuseon vesivahinko/ oikaisuvaatimus

Senaatti-kiinteistöjen tekemä vahingonkorvaushakemus on hylätty 17.4.2018. Hakemuksessa vaadittiin, että kaupunki korvaisi Tupamuseossa keväällä 2017 tapahtuneesta vesivuodosta aiheutuneen vahingon. Päätöksen mukaan asiassa jäi näyttämättä, että kyseessä olisi sopimusrikkomukseen tai kunnossapitovastuun laiminlyöntiin syy-yhteydessä oleva vahinko.

Senaatti-kiinteistöt on oikaisuvaatimuksessaan uudistanut tekemänsä vahingonkorvaushakemuksen. Lakimiehen mukaan asiassa on jäänyt näyttämättä, että kaupunki olisi vahingonkorvauslain mukaisesti vastuussa ko. vahinkotapahtumasta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että hakijan oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana ja lakimiehen päätös pysytetään voimassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vastine oikaisuvaatimukseen, poikkeaminen / Kuopio 297-471-1-45

Oikaisuvaatimuksen jättäjät vaativat yleiskaavapäällikön kielteisen lupapäätöksen kumoamista ja myönteistä päätöstä poikkeamishakemukseen. Kyseessä on poikkeamislupa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi kaavattomalla alueella. Päätös johon oikaisuvaatimus on lähetetty, on kielteinen.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hylkää oikaisuvaatimuksen ja pitää yleiskaavapäällikön päätöksen voimassa. Yleiskaavapäällikön mukaan hakemus ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamisluvalta vaadittuja edellytyksiä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.
 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2019580845.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain