Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 17.6.2019

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 17.6.2019

Kaupunginhallitus käynnistyi kiitoksilla, kun jäsenistä kolme vaihtuu hallituksen seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä kiitti Veera Willmania, Nelli Berg-Väänästä ja Pekka Kantasta hyvästä yhteistyöstä.

 

Kuopion väestönkehitys, elinkeinot ja asuminen - asumisen rakentamisen eteneminen ja käyttöönotettavat alueet vuosina 2020 – 2024

Kuopion väestöä, elinkeinoja sekä asumista koskevat lähtötiedot on koottu ja tarkistettu tulevan vuoden talousarvion laadintaa varten. Lähtötietoja käytetään myös useamman vuoden käsittävän toiminta- ja taloussuunnittelun, palvelujen suunnittelun sekä kaavoituksen perusteina. Ohjelmointia tullaan uudelleen tarkentamaan vuodelle 2020 hyväksyttävän talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2023 yhteydessä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy 17.6.2019 päivätyn Kuopion väestöä, elinkeinoja ja asumista koskevat lähtötiedot ja asuntotuotannon ohjelmoinnin ja etenemisen muutokset käytettäväksi talousarvion valmistelun ja muun suunnittelun pohjana.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Liiketilan vuokraaminen matkustajien odotustilaksi Kuopion Portista Lapti Oy:ltä

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on hyväksynyt linja-autoaseman matkustajien odotustilan siirron Kiinteistö Oy Kuopin Linjurista uuteen, keväällä 2021 avautuvaan matkakeskukseen Kuopion Porttiin. Siirto edellyttää vuokrasopimuksen laatimista Lapti Oy:n ja Kuopion Tilakeskuksen välille.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valtuuttaa

- Kuopion Tilakeskuksen vuokraamaan Lapti Oy:ltä Kuopion Portissa sijaitsevasta rakenteilla olevasta matkakeskuksesta matkustajien odotustilaksi 146 neliömetriä liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin

- toimitilajohtaja Hannu Väänäsen allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Asemakaavan muutos / Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25 / Vahtivuori 2-6-3 ja 4 (Työnkulma)

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 24.4.2019. Muutosehdotus on ollut nähtävänä 29.4.–29.5.20192019. Lausunnon ehdotusaineistosta antoi Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. Lausunnossa todetaan seuraavaa: Museo katsoo Ruplan kulttuuriarvon liittyvän paikallishistoriaan. Kiinteistö on Kuopiossa paljon vaikuttaneen Kai Michaelin suunnittelema, mutta se on talkoohengessä rakennettu, arkkitehtonista arvoa on näin nähtynä vaikeaa mitata. Museo huomioi Työnkulman säilyttävän vaihtoehdon vaikeana, mutta päätyy edelleen puoltamaan sitä.

Uudisrakentamisen myötä Työnkulman rakennus puretaan. Tällöin rakennus poistuu katukuvasta, kaupunkikuva muuttuu siltä osin ja rakennukseen liitetyt käyttö-, kulttuurihistorialliset sekä muut arvot ja käyttömahdollisuudet häviävät lopullisesti.

Uudisrakentaminen antaa mahdollisuuden täydentää ruutukaavakeskustassa asuntojen monipuolisuutta eritoten senioriasumisen ja perheasuntojen osalta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kiinteistöjä 297-2-6-3 ja 297-2-6-4 koskeva maankäyttösopimus

Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25 omistaa kiinteistöt 297-2-6-3 ja 297-2-6-4. Yhtiö omistaa kiinteistöillä sijaitsevat toimisto- ja liikerakennukset, mm. Työnkulman. Kaupunki on laatinut sopimusaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen numero 823, joka on ollut julkisesti nähtävillä 29.4.2019 - 29.5.2019. Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan sopimusalue osoitettaisiin liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta asuin-, liike-, toimisto- ja palvelu-asumisrakennusten korttelialueeksi.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25:n kanssa tehdään kiinteistöjä 297-2-6-3 ja 297-2-6-4 koskeva esityslistan liitteenä jaettavan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus. Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Yrityspalvelun esitys Liiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun - Gastro Business -kehittämishankkeen rahoituksesta (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

Savonia-ammattikorkeakoulu esittää 10.5.2019 saapuneella kirjeellään, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta Liiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun - Gastro Business -kehittämishankkeeseen vuosille 2019 - 2021.

Kuopion kaupunki, Savonia-ammattikorkeakoulu ja ProAgria Pohjois-Savo allekirjoittivat yhteistyösopimuksen kansainvälisen toimijan IGCATin (Interna-tional Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) kanssa noin 2,5 vuotta sitten. Yhteistyösopimuksessa päätettiin hakea European Region of Gastronomy tunnustusta ja palkintoa Pohjois-Savon alueelle. Palkinto myön-nettiin vuonna 2017 Brysselissä vuodelle 2020.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2019 – 2021 Gastro Business -kehittämishanketta enintään 5,2 % osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään 30 971 euroa. Vuoden 2019 rahoitusosuus on 5 881 euroa, vuoden 2020 osuus 14 118 euroa ja vuoden 2021 osuus on 10 973 euroa.

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan elinvoima- ja konsernipalveluiden elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus.  Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.

Savonia-ammattikorkeakoulun tekemä esitys Kuopion kaupungille, hankehakemus ja vaikuttavuuden arviointi ovat asiakirjoissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

 

Yrityspalvelun esitys ERG Juhlavuosi -kehittämishankkeen rahoituksesta (EU:n Kestävää kasvua ja työtä (2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

Pro Agria Pohjois-Savo esittää, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta ERG Juhlavuosi -kehittämishankkeeseen vuosille 2019 - 2021. ERG Juhlavuosi –hanke toimii hankeparina Savonia-ammattikorkeakoulun hakeman Gastro Business –hankkeen kanssa. Näillä hankkeilla on mm. yhteiset yritysasiakkaat ja yhteinen ohjausryhmä. Hankkeet tekevät yhteistyötä Lakeland 2 –hankkeen kanssa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2019 – 2021 ERG Juhlavuosi -kehittämishanketta enintään 2,3 % osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään 13.000 euroa. Vuoden 2019 rahoitusosuus on 3 000 euroa, vuoden 2020 osuus 5 000 euroa ja vuoden 2021 osuus on 5 000 euroa.

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan Elinvoima- ja konserni-palveluiden elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus.  Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.

Pro Agria Pohjois-Savon tekemä esitys Kuopion kaupungille, hankehakemus ja vaikuttavuuden arviointi ovat asiakirjoissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

XIII Kuopion viulukilpailu 5.-12.1.2020

Kansallinen Kuopion viulukilpailu on tarkoitettu Suomen kansalaisille, jotka eivät ole 1.1.2020 mennessä täyttäneet 28 vuotta. Ensimmäinen erä on 5.-7.1., välierä 9.-10.1. ja finaali 11-12.1. Finaalissa kilpailijoita avustaa Kuopion kaupunginorkesteri kapellimestarina Jaakko Kuusisto. Kuopion kaupungilta Kuopion Musiikinystäväin ry hakee 65 000 euron tukea. Tapahtuman budjetoidut kokonaiskulut ovat yhteensä 169 400 euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion viulukilpailu on perinteinen ja omassa viitekehyksessään arvostettu kilpailu. Tapahtuma on saavuttanut myös kansallisesti vahvan aseman ja tarjoaa nuorille lahjakkuuksille mahdollisuuden edetä urallaan.

Kuopio on profiloitunut korkeatasoiseksi musiikin ja tanssin kaupungiksi, jossa on myös kansallisesti ainutlaatuiset mahdollisuudet opiskella musiikkia ja valmistua eri musiikin ja tanssin alan ammatteihin. Nuorille suunnattu arvostettu viulukilpailu tukee hyvin kaupungin kulttuurillista brändiä. Kilpailu järjestetään Musiikkikeskuksen tiloissa ja myös kaupunginorkesteri osallistuu tärkeällä panoksella kilpailun toteutukseen.

Tapahtuman valtakunnallista näkyvyyttä korostaa myös kilpailun järjestäminen ennen Sibelius-viulukilpailua sekä Yleisradion perinteinen mukanaolo kilpailussa. Tapahtuma on esillä myös sosiaalisessa mediassa ja näin sillä on mahdollisuus saavuttaa näkyvyyttä etenkin nuorten musiikkia harrastavien kohderyhmässä.

Tapahtumaryhmä kiinnittää huomiota Kuopion viulukilpailun rahoituspohjaan, joka perustuu avustusten varaan ilman omaa aktiivista yhteistyösopimuksiin perustuvaa varainhankintaa. Tapahtuman omaa varainhankintaan ja toiminnan kehittämistä tapahtuman taloudellisen pohjan varmistamiseksi on jatkossa syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Tapahtuman taloudellinen vaikuttavuus perustuu tapahtuman kestoon ja siihen liittyvään majoitukseen. Tapahtuman hyvinvointivaikutukset ovat myönteiset ja mahdollistavat Kuopio koulutusmahdollisuuksien ja hyvien kulttuuripalvelujen esille tuonnin.

Tapahtumaryhmä esittää, että Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys ry:lle myönnetään 55 000 euron avustus XIII Kuopion viulukilpailun järjestämiskuluihin. Avustus huomioidaan vuoden 2020 tapahtumatukimäärärahassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen vesijohto-ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen vahvistaminen Kuopion Veden toiminta-alueeksi

Osa Nilsiän Pajuniemen alueen asukkaista on esittänyt Kuopion Vesi Liikelaitoksen jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen laajentamista Pajuniemen alueelle. Pajuniemen alue sijaitsee aivan Kuopion Vesi Liikelaitoksen vieressä. Tällä hetkellä Kuopion Vesi huolehtii Pajuniemen alueen talousveden jakelusta. Ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan ehdotus positiivinen, koska vedenjakelun toimintavarmuus paranee ja jätevesilietteiden kuljetustarve vähenee, kun kiinteistöt liittyvät keskitettyyn viemäröintiin.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kuopion Vesi Liikelaitoksen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen laajentamisen Nilsiän Pajuniemen alueelle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain