Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 18.3.2019

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 18.3.2019

Huom! Kaupunginhallitus valitsi Puijo Nature Activity Parkin Puijon lakialueen jatkokehittämisen yhteistyökumppaniksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että tarkentava suunnitelma jatkokehittämisestä tulee tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

Kuopion elinkeinopoliittinen katsaus

Kuopion kaupungin strategia vuoteen 2030 tavoittelee vahvaa kasvua niin työpaikoissa kuin myös asukasmääränkin osalta. Elinkeinopolitiikan osalta Kuopio on menestynyt 2000-luvulla monipuolisen elinkeinorakenteensa ansiosta varsin hyvin verrattuna vastaavan kokoisiin kaupunkeihin. Kuopion imago yritysten sijaintipaikkana on valtakunnan kärkeä.
Kaupunki saa elinkeinoelämälle suunnatuissa kyselyissä positiivista palautetta asiakaslähtöisestä toiminnasta. Olennaista on myös jatkossa säilyttää kaupunkiorganisaation reagointiherkkyys ja yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee asian tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Yrittäjän valinta Puijon lakialueelle

Kuopion kaupunki käynnisti tammikuun alussa yrittäjähaun Puijon lakialueelle, sillä torni ja maja ympäristöineen vapautuivat aiemman vuokrasopimuksen päätyttyä vuodenvaihteessa.
Yrityshaun tueksi avattiin kuntalaisille verkkokysely, jossa pyydettiin kommentteja ja ideoita siitä millaisena kuopiolaiset kokevat Puijon ja miten Puijo saataisiin takaisin Suomen huipulle ja kaikkien kuopiolaisten sydämiin. Verkkokyselyn lisäksi pidettiin kaksi avointa keskustelutilaisuutta, joissa kuntalaisilla oli mahdollisuus tuoda esille omia ehdotuksiaan Puijon kehittämiseksi. Myös Puijoa ympäröivät asukasyhdistykset ovat tuoneet kaupungille oman esityksensä Puijon kehittämiseksi.

Kaupunkilaisten kommenteissa ja ideoissa toivottiin erityisesti Puijon luontoon sopivia toimintoja: seikkailupuistoa, lasten leikkipuistoa, alamäkiluistelurataa tai kelkkarataa, BMX-pyöräilyreittiä, laskettelurinnettä ja vaikkapa extreme-lajeja, kuten kiipeilyä ja vaijeriliukua. Myös ainutlaatuinen luonto ja sen huomioiminen nousivat esille monissa vastauksissa. Puijon ravintola- ja kahvilapalvelut nähtiin perusedellytyksinä toimivalle kokonaisuudelle ja osa kyselyyn vastanneista toivoi Puijolle myös kylpylä-hotellia.
Varsinainen yrityshaku tuotti useita ehdotuksia, joista suurin osa kuitenkin kohdistui vain johonkin yksittäiseen Puijon osa-alueeseen, esimerkiksi ravintolaliiketoimintaan, tornin tai majan sisällön kehittämiseen tai vaikkapa kesäteatteritoiminnan aloittamiseen Puijolla. Työryhmän päätavoitteena oli kuitenkin löytää Puijolle sellainen toimija, jonka kokonaiskonsepti tukisi yleisöpalautteessa esiin tulleita toiveita ja Puijon kokonaisvaltaista kehittämistä. Tähän lähtökohtaan perustuen kaupunki sai käytännössä yhden esityksen: Puijo Nature Activity Parkin, jonka taustalla on muun muassa mäkihyppyvalmennuksesta kansainvälisesti tunnettu Pekka Niemelä sekä SeikkailuKuopion tj. Arto Jauhiainen sekä kansainvälisessä matkailussa toimiva Markku Komppula perustettavan yrityksen lukuun.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se
1. valitsee Puijo Nature Activity Parkin (perustettava yritys) Puijon laki-alueen jatkokehittämisen yhteistyökumppaniksi ja
2. merkitsee tiedoksi, että
- yrityksen kanssa tehdään myöhemmin erilliset päätökset majan ja tornin sekä tarvittavan maa-alueen luovuttamisesta.
- kaupunki jatkaa neuvotteluja ympäristöministeriön kanssa mahdollisesti tarvittavista luonnonsuojelualueen muutoksista,
- kaupunki tekee tarkemmat selvitykset saavutettavuuden varmistamiseksi tarvittavista infrainvestoinneista. Mahdolliset investoinnit tuodaan erikseen päätettäväksi.

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan siten, että päätösesityksen kohta 1 muutetaan kuulumaan seuraavasti:
1. valitsee Puijo Nature Activity Parkin (perustettava yritys) Puijon lakialueen jatkokehittämisen yhteistyökumppaniksi. Tarkentava suunnitelma jatkokehittämisestä tulee tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän muutetun päätösehdotuksen. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Kuopion kaupungin osallistumien uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen –verkostoon (Uso-verkosto) kaudella 2019 – 2020

USO-verkostoprojekti on kuntien ja Kuntaliitto-konsernin vertaisoppimis- ja tukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija.
Verkosto on tarjonnut jo kohta kahdeksan vuoden ajan tukea organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä yli 60 kunnalle ympäri Suomen. USO-verkoston toimijoina ja kohderyhmänä ovat kuntien poliittinen ja ammatillinen johto sekä kuntien tarpeiden mukaan myös muut sidosryhmät. Monet kehittämisaloitteet ovat vuosien aikana saaneet lähtölaukauksen juuri USO-verkostosta.
Verkostotyöskentely koostuu yhteisistä teemaseminaareista, suurten kaupunkien vertaistapaamisista, kuntakohtaisesta työskentelystä sekä tarvittaessa räätälöidystä konsultointituesta. Kuopio on kuulunut verkostoon kausilla 2015-2016 ja 2017 – 2018.

1. Kuopion kaupunki osallistuu USO-verkostoon kaudella 2019-2020 liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti. Verkoston osallistumismaksu (17 000 €/vuosi) maksetaan yleishallinnon kehittämishankkeista kohdasta muut kehittämishankkeet.

2. kaupunginhallitus nimeää edustajansa 27.3.2019 pidettävään teema-seminaariin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. Kaupunginhallitus ei nimennyt erikseen edustajaa seminaariin.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain