Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 3.9.2018

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote maanantaina 3.9.2018

Karttulan kaavoituksen tilannekatsaus

Karttulaan on valmisteilla Syvänniemen osayleiskaava ja Keskustan asemakaava. Osayleiskaavan tavoitteena on yhtenäistää alueen maankäyttö ja tutkia kylämäisen lisärakentamisen mahdollisuudet Syvänniemen kyläalueella. Tavoitteena on laatia yleiskaava siten, että rakennusluvat alueella voidaan myöntää suoraan hyväksytyn yleiskaavan pohjalta. Toinen keskeinen tavoite on ratkaista kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisen päiväkodin ja alakoulun sijoituspaikka kyläalueella. Karttulan keskustaajaman kaavatyön tarkoituksena on tarkistaa olevien asemakaavojen ajantasaisuus ja sovittaa aluerajaukset kiinteistörajoihin sekä tehdä tarvittavia muutoksia muuttuneiden tarpeiden perusteella.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen ja kävi keskustelun.

 

Lausunto luonnoksesta turvallisuussuunnittelun kansallisiksi linjauksiksi

Sisäministeriö pyytää lausuntoa esityslistan liitteenä olevasta ”Turvallisuutta kaikkialla paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset" asiakirjaluonnoksesta. Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, palvelevatko linjaukset lausunnonantajan tiedollisia ja muita tarpeita arjen turvallisuustyössä, turvallisuustyön järjestämisessä sekä sen yhteensovittamisessa lausunnonantajan muun toiminnan kanssa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää antaa asiassa esityslistan liitteenä olevan lausunnon.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen kaupunginhallituksen lausuntoon tekemin lisäyksin.

 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain