Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 5.11.2018

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 5.11.2018:

 

Tulevaisuuden työllisyyspalvelu –kehityshanke

 

Tulevaisuuden työllisyyspalvelu –kehityshankkeen tarve kumpuaa kuntien työllisyyspalvelujen toimintaympäristön merkittävästä muutoksesta lähivuosina. Valmisteltavana on maakunta-, sote- sekä kasvupalvelu-uudistukset, jotka muuttavat olennaisesti kuntien, maakuntien, valtion ja yksityisten palveluntuottajien välistä työnjakoa. Myös alueelliset työllisyyskokeilut ovat päättymässä vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alkupuoliskolla on näillä näkymin käynnistymässä uudet kasvupalvelupilotit. Muutokset ovat niin suuria, että niihin valmistuminen on välttämätöntä aloittaa hyvissä ajoin etupainotteisesti siitäkin huolimatta, että uudistuksiin liittyvän lainsäädännön valmistelu on edelleen kesken.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Tulevaisuuden työllisyyspalvelu -kehityshankkeen hankesuunnitelman ja päättää asettaa ko. hankkeen ajalle 1.1.2019-31.12.2020.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Rahoitusriskien hallintapolitiikan hyväksyminen

 

Kaupunginhallitus päättää pitkäaikaisten lainojen ottamisesta ja lainojen antamisesta valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämissä rajoissa, päättää lainaehdoista ja niiden muuttamisesta sekä päättää lainojen korko- ja valuuttariskien hallintaan käytettävistä suojaustoimenpiteistä.

Rahoitusriskien hallinnoimiseksi on laadittu esityslistan liitteenä oleva rahoitusriskien hallintapolitiikka.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan rahoitusriskien hallintapolitiikan, joka tulee voimaan 1.1.2019.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Rahoitussopimuksen tekeminen Euroopan neuvoston kehityspankki CEB:n kanssa

 

Kuopion kaupunki on neuvotellut CEB:n kanssa vuosien 2019 – 2021 investointien, erityisesti koulujen, päiväkotien, kulttuurin ja urheilun, rahoittamisesta. Pankin hallintoneuvosto on hyväksynyt kaupungin investointiohjelman pankin periaatteiden mukaiseksi rahoituskelpoiseksi kohteeksi 28.9.2018. CEB on päättänyt myöntää Kuopion kaupungille pitkäaikaista rahoitusta ja tarjoaa allekirjoitettavaksi 50 miljoonan euron suuruista rahoitussopimusta, jonka puitteissa voidaan nostaa 2-5 erillistä enintään 15 vuoden mittaista lainaa sopimuskaudella. Jokainen nosto hinnoitellaan erikseen nostohetkellä. CEB:n antamien hinnoitteluindikaatioiden perusteella kyseessä on kilpailukykyinen vaihtoehto nykyisessä rahoitusmarkkinassa.

Rahoitussopimuksen allekirjoittaminen ei velvoita kaupunkia lainannostoihin, mutta mahdollistaa sen.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää hyväksyä Euroopan neuvoston kehityspankki CEB:n kanssa allekirjoitettavan 50 miljoonan euron rahoitussopimuksen. Rahoitussopimukseen voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

USO uuden sukupolven organisaatiot 2017-2018 päätösseminaari 21.11.2018

 

USO uuden sukupolven organisaatiot -verkoston päätösseminaari järjestetään keskiviikkona 21.11.2018 klo 9 – 15.30 Kuntatalolla, Helsingissä. Seminaarin teemana: demokratian muutos.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se nimeää edustajansa seminaariin.

 

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen Leila Savolaisen.

 

 

Eronpyyntö Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä / Christian Karau

 

Christian Karau (vas.) on pyytänyt eroa Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää Christian Karaulle eron Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen toimikauden loppuun saakka.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Valtuustoaloite / tuki vanhemmuutta harkitseville

 

28 kaupunginvaltuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Kuopion kaupunki ryhtyy suunnittelemaan ja pilotoimaan monialaista palvelua vanhemmuutta harkitseville.

Valtuustoaloitteeseen tehdyssä lausunnossa esitetään muun muassa seuraavaa:

Kuopion kaupungin asiantuntijoiden mukaan tuki vanhemmuutta harkitseville -käsite on hyvin laaja-alainen ja se koskettaa hyvin monia tahoja. Vanhemmuutta harkitsevien tuen tarpeeseen liittyy eniten epävarmuus taloudesta ja työssäkäyntimahdollisuuksista.

Avohoidon palvelut tarjoavat tukea, ohjausta, neuvontaa sekä tietoa vanhemmuutta suunnitteleville liittyen sairauksiin ja terveyteen, raskauteen sekä elämänhallintaan. Tämä palvelukokonaisuus on jo olemassa. Emme kannata monialaista pilotointia varsinkaan, kun näyttöä sen vaikutuksista syntyvyyden lisääntymiseen ei ole.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 – 2022

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

 

Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa keskustellen talousarvioehdotuksesta esittäen kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä talousarvion valmistelijoille. Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle, on maanantaina 12.11.2018.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen esitys Kuopion kaupungin talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi 2019 – 2022 jaetaan esityslistan liitteenä kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se käsittelee vuoden 2019 talousarvioehdotusta sekä vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelmaa ns. ensimmäisessä lukemisessa.

 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

 

 

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain