Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 7.10.2019

Asemakaavan muutosehdotus / Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on määritellä Kuopionlahdelta torille ulottuvan alueen kaupunkikuvalliset tavoitteet ja löytää tarkempi toteuttamismalli Musiikkikeskuksen ympäristön ja ranta-alueiden osalla. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan myös suunnittelualueen asemakaavan ajanmukaisuus, alueen paikoitus-, huolto- ja liikennejärjestelyjen toimivuus.

Ehdotusvaiheen (1) nähtävänäolon jälkeen on kaava-aineistoa muutettu lausuntojen ja muistutusten sekä alueen maanalaisen pysäköintilaitoksen ja ramppijärjestelmien osalta. Päivitetty ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä jätettiin neljä lausuntoa ja kaksi muistutusta.  

Ehdotusaineistoon on tehty vain muutamia merkintäteknisiä tarkennuksia. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Muutoksia kaupunginhallituksen loppuvuoden 2019 kokoontumisaikoihin

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.9.2019 yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä Kuopion kaupungissa. YT-menettelyjen käynnistäminen aiheuttaa muutostarpeita vuoden 2020 talousarvion laadinta-aikatauluihin.  

Aiemmin päätettyihin kaupunginhallituksen vuoden 2019 kokoontumisaikoihin on tämän johdosta nähty tarpeelliseksi tehdä muutoksia seuraavasti:

14.10.2019 klo 15.00 kokous PERUTAAN (koulujen syyslomaviikko)
21.10.2019 klo 15 Kaupunginhallituksen kokous pidetään valtuustotalolla lautakuntien kokoushuoneessa. (KV:n ja lautakuntien TA-info siirretty / KV peruttu)
28.10.2019 klo 15.00 UUSI AJANKOHTA (KV:n ja lautakuntien TA-info siirretty / KV peruttu)
4.11.2019 klo 15.00 UUSI AJANKOHTA (KV peruttu)
11.11.2019 klo 15.00 Veroprosentit
18.11.2019 klo 12.00 UUSI AJANKOHTA (KV:n ja lautakuntien TA-info klo 16.15 + KV klo 18.00 veroprosentit)
25.11.2019 klo 15.00                                              
2.12.2019 klo 15.00 UUSI AJANKOHTA (KV peruttu)
9.12.2019 klo 14.00 UUSI AJANKOHTA (KV klo 18.00 TA-periaatekeskustelu)
16.12.2019 klo 14.00 (KV klo 18.00)

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää kokoontua loppuvuonna 2019 edellä mainittuina päivinä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Valtuustoaloite / ruuan jakeluun toimivat ja terveelliset tilat

Joukko kaupunginvaltuutettuja on tehnyt aloitteen, jossa toivotaan Kuopion Ruoka-apu ry:lle toimivampia ja terveellisimpiä tiloja. Aloitteeseen laaditussa vastauksessa todetaan muun muassa, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta avustaa vuonna 2019 Kuopion Ruoka-apu ry:tä 21 000 eurolla. Avustus kohdentuu vuokrakustannuksiin sekä muihin menoihin kuten ruuan kuljetuksiin ja pakettiauton kuluihin. Yhdistyksen toiveena olisi vähintään samankokoiset tilat keskustasta, jossa asiakkaiden ei tarvitsisi seisoa ulkona vuoroaan odottamassa. Yhdistys kuitenkin päättää itsenäisesti omien varojensa mukaan missä he toimintaa järjestävät.

Kokouksessaan 26.8.2019 kaupunginhallitus palautti yksimielisesti valtuustoaloitteen vastauksen uudelleen valmisteluun. Vastaukseen tehdyssä lisäselvityksessä todetaan mm. seuraavaa:

Kaupunki järjesti 29.10.2018 Leipäjonot yhteisölliseksi -tilaisuuden, jossa Helsingin diakonissalaitoksen henkilöt kertoivat pääkaupunkiseudun organisoitumisesta hävikkiruuan jakamisessa. Lisäksi työpajoissa keskusteltiin Kuopion tilanteesta. Kaupungin aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden jalkautumista ruokajonoihin pidettiin erittäin hyvänä menetelmänä. Kuopiossa hävikkiruuan jakoa tekevät myös Virvatuli ry, Tukikohta diakonia ry Petosella ja Viadia Pohjois-Savo ry. Kaupungin asukastuville ja Studentialle ko. järjestöt toimittavat myös jaettavaa hävikkiruokaa. Myös suurempia ruokaeriä jaetaan eri toimijoille. ViaDia Pohjois-Savo ry aloittaa syksyllä Elyn ja kaupungin rahoittamana Jaksamista ruoka-aputyöhön -hankkeen. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella on aloitettu avustuskäytäntöjen ja kriteeristön uudistaminen. Eri toimijoiden välinen yhteistyö voisi olla yhtenä kriteerinä ja kannusteena.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.


Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain