Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kuopion kaupunginhallituksen kokouspäätökset 9.9.2019

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 9.9.2019

Kuopion kaupungin vastaus STM:n kyselyyn kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt 11.7.2019 kuntiin kyselyn kuntien roolista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana. Kysely on esiselvitystä hallitusohjelmassa mainittuun, vuoden 2019 loppuun mennessä laadittavaan erilliseen selvitykseen kuntien roolista sote-palvelujen tuottajina. Kysely on lähetetty kunnille verkkokyselynä. Vastausaikaa kyselyyn on 13.9.2019 klo 12 asti.

Kyselyssä kysyttyjä tuottamisvaihtoehtoja ovat:

 1. Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa määriteltyjen kriteerien perusteella tai tietyissä laissa määritellyissä tehtävissä palveluja ilman, että maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista palveluntuottajana. Maakunta rahoittaisi palveluja laissa säädettyjen kriteerien perusteella.
   
 2. Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan harkinnan ja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. Korvaus määräytyisi sopimuksen perusteella.
   
 3. Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palveluja ja korvauksen perusteesta säädettäisiin lailla.
   
 4. Kunnalla olisi oikeus (yleisen toimivallan perusteella) tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan ilman, että maakunta määrittelisi sen palvelutuotantoa tai maksaisi sille korvausta.
   

Selvitysprosessin aikana kuntia tullaan kyseisen esiselvityksen lisäksi kuulemaan syksyn aikana myös erikseen määriteltävällä tavalla.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevat vastaukset selvitykseen.  Yhteenvetona: Kuopion näkemyksen mukaan kuntien mahdollisuutta tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita on selvitettävä valmistelussa avoimesti. Selvitystyössä tulee ottaa kantaa järjestäjä–tuottaja -roolitukseen ja kokonaisrahoitukseen tässä uudentyyppisessä tilanteessa. Lähtökohtaisesti tavoitteena tulee olla paikalliset joustot ja erilaisten asiakastarpeiden huomioiminen. Lisäksi selvitystyössä on huomioitava selvitys Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun erillisratkaisusta. Mikäli ratkaisu tältä osin löytyy, on sitä kyettävä hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan suurimmissa keskuskaupungeissa tai kasvukeskuksissa laajemminkin. Tuottajan roolin arviointi edellyttää myös tietoa siitä, miten rahoitus järjestettäisiin.

Keskustelun kuluessa Erkki Virtanen teki muutosesityksen, jota ei kannatettu.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vuokraus, Tuplajäät Oy, Lippumäen halli

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.5.2018 hyväksynyt Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen vuokrasopimusluonnoksesta, jossa on huomioitu Kuntatekniikkaliikelaitoksen (Mestar) tarvitsemat sosiaali- ja huoltotilat sekä Lippumäen liikunta-alueen tarvitsemat puku-huonetilat. Sopimuksen mukaiset puku- ja peseytymistilat mahdollistavat Lippumäen liikunta-alueelle monikäyttöiset ja asianmukaiset tilat. Mestarin tarvitsemien sosiaali- ja huoltotilojen osalta vuosittainen vuokrakustannus on 26 424€ (alv 0%) ja Lippumäen liikunta-alueen tarvitsemien puku- ja peseytymistilojen osalta vuosittainen vuokrakustannus on 15 102€ (alv 0%). Hinta tarkastetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti siten, että korotus on vuosittain enintään 1% tai mikäli indeksi muuttuu 3% tai enemmän, korotuksesta huomioidaan 2/3. Vuokrasopimuksen kesto on 10 vuotta määräaikaisena ja sen jälkeen irtisanottavissa 6 kk irtisanomisajalla.

Lippumäen Tuplajäiden halli on avattu heinäkuussa 2019, ja Kuopion Tilakeskuksen tulisi allekirjoittaa vuokrasopimus Tuplajäät Oy:n kanssa kaupunginhallituksen 28.5.2018 tekemän päätöksen mukaisena siten, että vuokrasopimus alkaisi 1.10.2019, ja vuokranantaja voi laskuttaa tätä ennen tapahtuneesta tilojen käytöstä vuokrasopimuksen hintojen mukaisesti. Tilakeskus solmii tiloista sisäiset vuokrasopimukset Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja Kuntatekniikkaliikelaitoksen (Mestar) kanssa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valtuuttaa toimitilajohtaja Hannu Väänäsen allekirjoittamaan Kuopion Tilakeskuksen ja Tuplajäät Oy:n välisen vuokrasopimuksen, jolla Kuopion Tilakeskus vuokraa Tuplajäät Oy:ltä esityksen mukaiset tilat 1.10.2019 alkaen 3.460,50 euron kuukausivuokralla vuokrasopimuksen mukaisilla ehdoilla. Vuokrasopimus on voimassa 30.9.2029 saakka ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain