Kulttuuriuutiset Kulttuuriuutiset

Takaisin

Kuopion kaupunginkirjastosta alueellinen kehittämiskirjasto

Kuopion kaupunginkirjasto hoitaa 1.1.2018 lähtien kirjastolaissa säädettyä alueellista kehittämistehtävää alueenaan Etelä- ja Pohjois-Savo. Siihen saakka Kuopion kaupunginkirjasto toimii Pohjois-Savon maakuntakirjastona. Kuopion kaupunginkirjaston kehittämisen vastuualue tuplaantuu alueellisen kehittämistehtävän myötä. Ministeriö rahoittaa tehtävän tekemisen.

Alueellisen kehittämistehtävän sisältö määritellään uudessa kirjastolaissa. Sen avulla luodaan edellytyksiä koko alueen kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. Laissa ja hallituksen esityksessä tavoitteiksi määritellään alueen yleisten kirjastojen kehittyminen ja henkilöstön osaamisen kehittyminen alueella, alueen kirjastojen keskinäisen yhteistoiminnan edistäminen, kaukolainauksen hoitaminen alueella sekä yhteistyö muiden alueellisten kehittämistehtävän kirjastojen kanssa sekä valtakunnallisen kehittämistehtävän saaneen kirjaston kanssa (Helsinki).

Kuopion kaupunginkirjasto on jo aloittanut tehtävän sisällöllisen suunnittelun Etelä- ja Pohjois-Savon kirjastojen kanssa. Tehtävää on suunniteltu myös ministeriön ja AVIn tapaamisissa. Alueellisen kehittämistehtävän koordinointia jatkaa nykyinen maakuntaosaston osastonjohtaja ja tehtävä organisoidaan kokonaisuudessaan uudestaan.