Kokoustiedotteet Kokoustiedotteet

Takaisin

Kaupunginvaltuuston kokous ja infotilaisuus 12.12.2022

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 12.12.2022. Valtuuston kokous alkaa poikkeuksellisesti jo klo 17. Heti kokouksen jälkeen on avoin infotilaisuus, jossa aiheena mm. keskustan osayleiskaava/kaupunkikuva.

Kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2023

Kaupunginkanslia on valmistellut alustavasti luonnoksen kaupunginvaltuuston kokouspäivistä vuonna 2023. Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto kokoontuu vuonna 2023 seuraavasti:

Varsinaiset kokoukset:

 

- 20.2. klo 18.00 

- 27.3. klo 18.00 

- 17.4 klo 18:00 

- 15.5. klo 18.00 Tilinpäätös 2022, arviointikertomus, eri kertomukset 2022, osavuosikatsaus I

- 12.6. klo 18.00 

- 18.9. klo 18.00 Osavuosikatsaus II

- 13.11. klo 17.00 TA- periaatekeskustelu, veroprosentit 2024, osavuosikatsaus III

- 27.11. klo 18.00 TA-päätöskokous

- 11.12. klo 17.00 

 

Kaupunginvaltuuston seminaarit, iltakoulut, kyselytunnit ja infot:

 

- 23.-24.1.  Valtuustoseminaari Oulussa

- 30.1. klo 17.30 Iltakoulu

- 8.5. Valtuustoseminaari

- 28.8.  Valtuustoseminaari

- 9.10.  klo 13.00 ½ päivän info kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Selkokieli käyttöön Kuopion kaupungin palveluissa, viestinnässä ja päätöksistä tiedottaessa

 

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt 21.2.2022 valtuustoaloitteen selkokielen käyttöönottamisesta Kuopion kaupungin palveluissa, viestinnässä ja päätöksistä tiedottaessa.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Kuopion kaupunki laatii Kuopion vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston kanssa Kuopioon esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman sekä yhteisen toimintaohjeen siitä, kuinka kielellinen saavutettavuus huomioidaan kaupungin viestinnässä ja palveluissa ja kuinka selkokieli otetaan systemaattisesti osaksi kaupungin viestintää. Aloitteessa esitetään lisäksi, että Kuopion kaupungin tulee huomioida kielellinen saavutettavuus siten, että eri palvelualueiden viranomaisten tulee kirjoittaa asiakirjojen tekstit ja tiedotteet nykyistä enemmän selkokielellä. Myös kaupungin verkkosivut tulee muokata selkokieliseksi.

 

Vastauksena valtuustoaloitteeseen markkinointi- ja viestintäyksikkö toteaa mm. seuraavaa:

 

Kaupungin viestinnän periaatteissa (huhtikuu 2022) todetaan, että kaupungin viestinnässä käytetään selkeää yleiskieltä, jolloin sen ymmärtää myös sellainen, joka ei tunne kaupunkiorganisaatiota tai päätöksenteon vaiheita. Viestinnässä huomioidaan eri kohderyhmät sekä heidän erityistarpeensa.

 

Kuopio on ollut esimerkillinen kielellisen saavutettavuuden huomioimisessa kuopiolaisten kuurojen näkökulmasta. Esimerkiksi videotervehdykset ja infotilaisuudet sekä kaupunginvaltuuston kokoukset tulkataan suomalaiselle viittomakielelle.

 

Kaupunki onkin pyrkinyt systemaattisesti huomioimaan eri kohderyhmät viestinnässään ja sisältöjä tarjotaan tekstin lisäksi myös kuvina, äänenä ja videoina. Myös viestinnän koulutusta järjestetään säännöllisesti. Vuosien 2021–2022 aikana viestintä- ja markkinointiyksikkö on yhteistyössä työnantajapalvelun kanssa järjestänyt koko henkilöstölle suunnatun viestinnän koulutussarjan, jossa yhtenä osana on ollut Selkeän ja ymmärrettävän kirjoittamisen koulutus. Myös mm. digipalvelulain (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) voimaantulon yhteydessä on järjestetty useita verkkosivujen ja asiakirjojen saavutettavuuteen liittyviä koulutuksia.

 

Selkotekstit voivat olla suoraan selkokielelle kirjoitettuja tai selkokielelle yleiskielisestä muokattuja tekstejä. Selkokieli voidaan siten nähdä omana kieliversionaan, kuten esimerkiksi englanti tai ruotsi.

 

Aloitteessa esitetty selkokielen käyttöönotto on tärkeä ja kannatettava asia. Selkokielen käyttöönotto systemaattisesti kaupungin palveluissa ja viestinnässä edellyttää kuitenkin laajaa koko henkilöstön kouluttamista selkokieleen sekä ohjeistuksen laatimista. Muutos vaatii useamman vuoden määrätietoisen koulutuksen mahdollisimman selkeään tekstintuotantoon koko kaupunkiorganisaatiossa. Vuotuiseen koulutusmäärärahaan ja koulutusohjelmaan tulisi tästä tehdä erillinen varaus. 

 

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Kaupunginvaltuuston kokous pidetään 12.12.2022 klo 17 valtuustotalon valtuustosalissa, os. Suokatu 42. Kokousta voi seurata paikan päällä valtuustosalissa tai suorana lähetyksenä osoitteessa www.kuopio.fi/kokousvideot.

 

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:

Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

 

Kaupunginvaltuuston infotilaisuus 12.12. 2022

Kaupunginvaltuuston infotilaisuus alkaa heti valtuuston kokouksen jälkeen

Aiheet:
-kaupunkiseutusuunnitelma
-liikennejärjestelmäsuunnitelma
-Junnunmäen tuulivoimayleiskaava
-keskustan osayleiskaava/kaupunkikuva

Infotilaisuutta voi seurata valtuuston kokouksen tavoin paikan päällä valtuustotalon valtuustosalissa (Suokatu 42) tai suorana lähetyksenä osoitteessa www.kuopio.fi/kokousvideot.